Menu

Jazykové a Interkulturní kompetence

Rozvíjejte své jazykové a interkulturní dovednosti, které vám otevřou  cestu k odbornosti a porozumění v globálním prostředí. Zdokonalte své jazykové dovednosti, naučte se vést profesionální prezentaci v mezinárodním prostředí, rozpoznejte a řešte interkulturní prvky, faktory a bariéry v pracovních týmech nebo využívejte nástrahy k dosažení pozitivních změn v mezilidských vztazích a pracovní motivaci.

International Business Development - Entering New Markets

  • Lektor: Stephen Bauer

This workshop is designed for the students to gain an understanding basic issues on international business, including job applications, knowledge of warm markets vs. cold markets, networking, cultural awareness, trade shows and conferences, building trust, business trips, shipping, logistics, and dealing with laws of varied countries. The methods used include role plays, and group work interaction.​

Online intenzivní jazykové přípravné kurzy a zkoušky nanečisto B2 FIRST (FCE) a C1 ADVANCED (CAE)

  • Lektor: Tým lektorů ŠAVŠ

Tento kurz je nabízen formou jednotlivých setkání v prostředí MS Teams v časové dotaci 2x90 minut. Celkem 24 hodinový intenzivní online kurz slouží k seznámení se se strategií zkoušek, jejím plnění a obsahem. Studenti, kteří si zvolí intenzivní přípravný kurz, by měli mít požadovanou úroveň jazyka. Nabízíme kurzy pro přípravu na zkoušky B2 First a C1 Advanced.

JAZYKOVÝ KOUČINK: Metody pro autonomní jazykové vzdělávání na míru osobním i profesním potřebám

  • Lektor: Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.

Jazykový koučink je určen pro jednotlivce nebo malé skupiny účastníků, kde probíhá formou pravidelných setkání zaměřených na rozvoj jazykových dovedností účastníků na míru jejich individuálním potřebám. Jedná se o účinný přístup ke studiu cizích jazyků s maximálním zapojením aktivního přístupu účastníků. Koučink je vhodný pro všechny úrovně jazykových dovedností (A2 - C1), tzv. věčným začátečníkům pomůže dosáhnout pokroku, pokročilejším mluvčím představí metody a přístupy, jak cíleně prohlubovat soubor jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech) na míru vlastnímu studijnímu stylu, profesionálům umožní posílit celý soubor komunikačních dovedností potřebných pro zvládání náročných pracovních úkolů nebo situací. Obsah lekcí je tvořen dle profilu účastníků na bázi autentických materiálů ze životní a profesní praxe.

Přístup CLIL jako nástroj pro moderní jazykové vzdělávání

  • Lektor: Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.

Webinář reaguje na potřebu získávat profesní dovednosti na pozadí cizích jazyků. Je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností v angličtině prostřednictvím integrace konceptu CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky odborných (nejazykových) předmětů nebo do projektové výuky orientované na učení jazyků v souvislostech. Přístup CLIL reaguje na trend globalizace a s ním spojený požadavek funkční znalosti cizích jazyků na trhu práce. Učí efektivně využívat odborné zdroje a rozvíjí u nich schopnost profesionální prezentace v mezinárodním prostředí. Budou představeny konkrétní metody vedoucí k rozvoji slovní zásoby, porozumění textu a audiovizuálním zdrojům, nácviku komunikačních dovedností v mluvení i psané formě na pozadí různých profesních oblastí.

DIVERSITY MANAGEMENT: Praktické využití konceptů interkulturní komunikace pro řízení týmů i osobní rozvoj

  • Lektor: Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.

Seminář je určen pracovníkům všech úrovní managementu v prostředí mezinárodní firemní praxe. Hlavním cílem je posílit schopnost orientace v mezinárodním prostředí a rozvinout klíčové kompetence v oblasti znalostí, komunikace a řízení. Účastníci kurzu se seznámí s interkulturní problematikou, naučí se rozpoznávat a analyzovat prvky, faktory a bariéry interkulturní komunikace a naučí se tyto dovednosti začlenit do praxe v rámci pracovních týmů. V neposlední řadě budou představeny nejmodernější nástroje zaměřené na osobní rozvoj a schopnost využití potenciálu jednotlivců, řešení komunikačních situací na pracovišti i na rozhodování a řešení krizových situací v mezinárodním prostředí.

NUDGE MANAGEMENT: Práce s podvědomými emocemi pro moderní vedení týmu

  • Lektor: Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D., Mgr. Lenka Stejskalová, MBA, Mgr. Miluše Löffelmannová, Mgr. Vladimíra Soukupová

Seminář je určen pracovníkům všech úrovní managementu a jeho cílem je posílit manažerské dovednosti v oblasti práce s rozmanitostí a potenciálem jednotlivců. Soustředí se na práci s emocemi prostřednictvím uvědomění nevědomých předsudků a jejich vliv na myšlení a rozhodování na pracovišti. V semináři se účastníci seznámí se způsoby práce s různými typy impulzů, tzv. pošťouchnutí (z ang. nudge), a jak je využít k dosažení pozitivních změn v mezilidských vztazích a pracovní motivaci zaměstnanců. Seminář je prakticky zaměřený - na řešení skutečných situací, se kterými se jednotliví účastníci typicky setkávají ve své pracovní praxi.

Mgr. Tereza Haklová

specialista celoživotního vzdělávání