Menu

Společensko odpovědné aktivity firem

 Lektor Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

Popis kurzu

Přednáška uvede teoretická východiska CSR (Corporate Social Responsibility) a následně poukáže na konkrétní aktivity firem v oblasti environmentální, ekonomické a sociální. Následně budou prezentovány výsledky šetření zaměřeného na vnímání těchto aktivit českými spotřebiteli a jejich odpovědným chováním.