Menu

Další projekt COST pro Škoda Auto Vysokou školu

07.12.2023

7.12.2023 se Škoda Auto Vysoká škola zapojila do druhé akce asociace COST (European Cooperation in Science and Technology), a to v rámci projektu CA22124 ECO4ALL (EU Circular Economy Network for All: Consumer Protection through Reducing, Reusing, Repairing). 

Českou republiku v management committee opět zastupuje prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. z katedry financí a účetnictví ŠAVŠ. Konsorcium řídí Olesea Plotnic z moldavské Henri Capitant Association of Legal Culture.  

Celý projekt, do kterého je aktivně zapojena Škoda Auto Vysoká škola, je plánován jako čtyřletý s termínem dokončení 6.11.2027, a to o rozpočtu 500 000 EUR (125 000 EUR ročně).  

Škoda Auto Vysoká škola v návaznosti na ředitelství tohoto projektu úspěšně podala na MŠMT vnořený projekt, který plně koresponduje s cíli a výstupy tohoto COST projektu, zaměřený na oblast cirkulární ekonomiky. „Jako zásadní přidanou hodnotu vidím především synergii s řešeným COST projektem věnovaným udržitelnosti firem,“ říká o projektu prof. Strouhal, který Českou republiku v obou projektech zastupuje v management committee.  

O průběžných výsledcích projektu budete i nadále informováni prostřednictvím webových stránkách a sociálních sítích ŠAVŠ.