Menu

Logistické certifikáty cEJlog předány úspěšným studentům ŠKODA AUTO Vysoké školy

09.05.2022

Slavnostní předávání certifikátů se uskutečnilo na půdě ŠKODA AUTO Vysoké školy za přítomnosti zástupců ŠKODA AUTO a.s., České logistické asociace a zástupců školy. Certifikát Candidate European Junior Logistican (cEJlog) obdrželo šest studentů z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality.

Celkem šesti úspěšným studentům ŠKODA AUTO Vysoké školy byl předán certifikát Candidate European Junior Logistican (cEJlog). Slavnostního předávání byl přítomen prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality ŠKODA AUTO Vysoké školy Mgr. Petr Šulc, prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP, vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, Ing. David Strnad z vedení logistiky společnosti ŠKODA AUTO a.s. a Ing. Kamil Slavík, předseda NCR a člen České logistické asociace.

Kamil Slavík k ocenění úspěšných studentů dodává: „Blahopřeji čerstvým držitelům certifikátu ECBL, který Evropská logistická asociace uděluje nejlepším studentům akreditovaných vysokých škol se zaměřením studia na logistiku a dodavatelský řetězec. Věřím, že dosažené znalosti výroby využijí, budou je úspěšně rozvíjet a zároveň motivovat pro práci ve výrobních a logistických firmách.“

Právě udělovaný certifikát cEJlog mohou získat studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy díky akreditaci Evropské logistické asociace, kterou škola získala v roce 2017 jako první vysoká škola v České republice. Studentům, kteří tuto kvalifikaci získají se otevírají nové obzory a možnosti uplatnění na evropských logistických pracovištích.

„Získáním evropského certifikátu prokázali jeho držitelé výborné znalosti, ale také praktické zkušenosti a dovednosti z oblasti logistického řízení průmyslových podniků a jejich dodavatelských řetězců, čímž se jim otevírají dveře podniků po celé Evropě,“ uvádí Radim Lenort, vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality k ocenění studentů.

Evropský certifikát není však jediným, o který mohou studenti na bakalářském i navazujícím magisterském stupni v průběhu studia a po splnění předem určených podmínek zažádat. Pro zájemce jsou připravené celkem 3 různé logistické certifikáty. Jedná se o Logistický management I a II a certifikát cEJlog.

O logistické certifikáty je mezi studenty každoročně velký zájem. Díky nim se mají možnost hlouběji seznámit s logistickou problematikou, umožní jim nahlédnout do logistických procesů společností v praxi a zároveň si prohloubí své odborné znalosti a dovednosti.

Společné foto_před školou.jpg