Menu

Mgr. Eva Švejdarová MBA, M.A., Ph.D. reprezentovala ČR na evropském setkání Erasmus+ v Leidenu

17.04.2023

Akademička Škoda Auto Vysoké školy, členka Katedry řízení lidských zdrojů, Mgr. Eva Švejdarová MBA, M.A., Ph.D. byla vybrána DZS (Dům zahraniční spolupráce), aby reprezentovala Českou republiku na evropském setkání Erasmus+ školitelů diverzity a inkluze v holandském Leidenu.

Mgr. Eva Švejdarová MBA, M.A., Ph.D., jsou společně s akademikem ŠAVŠ Ing. Davidem Holmanem, Ph.D., autory a zároveň lektory inovativního udržitelného didakticko-filozofického modelu 21st EWA (Empowering Wholeness Adaptive) Edu, který učí studující DEIB (diverzitu, rovnost, inkluzi a sounáležitost) přirozenou a systémovou cestou.  Tento model měla doktorka Švejdarová možnost v rámci evropského setkání, které bylo tématu diverzity a inkluze věnováno, osobně představit a také ostatním školitelům prezentovat. Mezinárodní experti ocenili zejména komplexitu vzdělávacího modelu a jeho zaměření na vzdělávání nejen v oblasti znalostí, ale hlavně v oblasti dovedností a kompetencí.

EWA.JPG
TCA.jpg
Učební.JPG