Menu

Mgr. Pavel Neset, Ph.D. spoluautorem učebnice Makroekonomie

06.09.2022

Učebnice Makroekonomie předních pedagogů Vysoké školy ekonomické v Praze a ŠKODA AUTO Vysoké školy je určena především studentům středně pokročilých kurzů makroekonomie na vysokých školách ekonomického zaměření a všem zájemcům o národohospodářskou problematiku.

Kniha klade důraz na moderní makroekonomické koncepce a pokrývá tři stěžejní části makroekonomie, jimiž jsou dlouhodobý ekonomický růst, krátkodobé hospodářské fluktuace a monetární ekonomie. Přináší systematický výklad teorií, které vysvětlují příčiny a důsledky takových makroekonomických procesů, jakými jsou např. vývoj měnových kurzů, úrokových sazeb, růst a pokles cen či daňová a investiční problematika. Autoři se v této knize snaží nejen nastínit často odlišné přístupy různých teorií k řešení makroekonomických problémů, ale rovněž poskytnout jejich doporučení k realizaci praktické hospodářské politiky.

V pořadí již čtvrté aktualizované vydání učebnice je doplněno o nejnovější data, která odrážejí aktuální otázky, jež se týkají např. trhu práce a nezaměstnanosti, inflace, měnové a fiskální politiky v otevřené ekonomice, nákladů a přínosů spojených s přijetím eura v České republice či udržitelnosti zadlužení vládního sektoru.

Knihu lze zapůjčit přímo v knihovně ŠAVŠ nebo zakoupit v Nakladatelství Albatros

pavel.neset.kniha.jpg