Menu

Pavel Neset jmenován členem Národní ekonomické rady vlády (NERV)

23.05.2022

Vedoucí katedry Ekonomie a práva ŠKODA AUTO Vysoké školy, Mgr. Pavel Neset, Ph.D., byl jmenován členem Národní ekonomické rady vlády, jejíž činnost obnovila 18. května 2022 vláda ČR. NERV bude mít nově 19 členů a jde především o ekonomy i další odborníky z finančního sektoru, dalších oborů podnikání i z akademické sféry.  Společně s Pavlem Nesetem je v radě také Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., dlouholetý člen Akademické rady ŠKODA AUTO Vysoké školy.

O obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády rozhodl na schůzi 18. května kabinet  Petra Fialy v reakci na současné problémy české ekonomiky způsobené dopady pandemie nemoci covid-19, neúměrným růstem cen energií a důsledky ruského vpádu na Ukrajinu. NERV se ve své činnosti zaměří především na opatření v oblasti podpory podnikatelského prostředí a zaměstnanosti, finančního sektoru a veřejných financí. Prioritou bude samozřejmě zmírnění negativních dopadů na reálnou ekonomiku. Mezi 19 členů NERV, kteří se této problematice budou věnovat, usedne kromě vedoucího katedry Ekonomie a práva ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavla Neseta také dlouholetý člen Akademické rady této vysoké školy Mojmír Hampl. 

„Expertní orgány vlády jsou velmi důležité a o ekonomických poradních orgánech to platí zvlášť jak obecně, tak zejména v přelomové době, kterou prožíváme a která přináší národnímu hospodářství obrovské výzvy a příležitosti zároveň. Vláda naléhavě potřebuje odbornou expertízu i oponenturu. Jsem proto velmi rád, že se kolega Neset, jehož odborné erudice si velmi vážím, bude podílet na činnosti tohoto orgánu. ŠKODA AUTO Vysoká škola jej bude v jeho činnosti v NERV všemožně podporovat,“ říká k úspěchu Pavla Neseta,  rektor vysoké školy Pavel Mertlík.

Vláda s rozhodnutím obnovit činnost NERV schválila zároveň nový statut a také složení této rady. Národní ekonomická rada vlády měla v minulosti 17 členů,  nově bude mít 19 členů, především  z řad renomovaných ekonomů.

Vedoucí katedry Ekonomie a práva ŠKODA AUTO Vysoké školy, Pavel Neset ke svému jmenování a činnosti spojené s členstvím v poradním orgánu rady řekl:

„Jmenování mě samozřejmě velmi potěšilo a jsem si zároveň také vědom obrovské zodpovědnosti, která přede mnou v souvislosti s členstvím v NERVU stojí.   Své jmenování beru také jako příležitost být nápomocný v řešení problémů, které s sebou současná velmi náročná doba přináší. Velmi se také těším na spolupráci s řadou kolegů z akademického prostředí i z jiných sektorů národního hospodářství.“

Historie Národní ekonomické rady vlády se začala psát v lednu 2009, kdy radu původně představila vláda Mirka Topolánka jako nezávislý poradní orgán kabinetu. V září téhož roku rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. Obdobné poradní orgány pod různými názvy měly i mnohé předchozí české a československé vlády. Činnost NERV byla obnovena o rok později vládou Petra Nečase. V roce 2013, kdy došlo k pádu této vlády, byla  činnost NERV pozastavena. S vládou Bohuslava Sobotky byla pak agenda rady v roce 2014 začleněna do obnovené Rady pro udržitelný rozvoj. Následně NERV v dubnu 2020 opětovně obnovila vláda Andreje Babiše.

Členové NERV k 18. květnu 2022 (abecedně):

Martin Diviš, šéf pojišťovny Kooperativa; Libor Dušek, ekonom, Právnická fakulta UK; Dita Formánková, datová analytička a zakladatelka organizace Czechitas; Mojmír Hampl, bývalý člen bankovní rady ČNB a člen Národní rozpočtové rady vlády; David Havlíček, finanční ředitel EGAP; Tomáš Havránek, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, bývalý poradce viceguvernéra ČNB; Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank; Pavel Hroboň, lékař a ekonom, Advance; Petr Janský, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK; Ján Lučan, člen představenstva ČSOB; David Marek, hlavní ekonom Deloitte; Daniel Münich, ekonom, CERGE-EI; Pavel Neset, vedoucí Katedry ekonomie a práva na ŠKODA AUTO Vysoká škola; Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka výrobce klavírů Petrof; Jan Procházka (koordinátor-člen), předseda představenstva EGAP; Daniel Prokop, sociolog, PAQ Research; Aleš Rod, ekonom CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz; Dominik Stroukal, expert na kryptoměny;  Petr Zahradník, ekonom České spořitelny.

Zdroj seznamu členů – ČTK: Nový NERV má 19 členů, vládě bude radit s reformami (ceskenoviny.cz)

ŠKODA AUTO Vysoká škola, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost ŠKODA AUTO a.s., je již více jak dvacet let lídrem ve vzdělávání budoucnosti a díky unikátním ekonomickým a technickoekonomickým studijním programům přispívá k modernizaci českého vysokého školství. Ve výuce na ŠAVŠ je kladen důraz na jazykovou vybavenost studentů a společně s odbornou praxí, která je povinná pro studenty všech bakalářských studijních programů, mají absolventi školy vynikající uplatnitelnost na trhu práce nejen v České republice, ale i v zahraničí. Přidanou hodnotou je také individuální přístup a řada odborníků z praxe, se kterými se setkávají  studenti ve výuce i mimo ní.