Menu

Posílení spolupráce mezi evropskými a asijskými univerzitami: ŠKODA AUTO Vysoká škola se aktivně zapojuje do projektu JEUL s cílem posílit spolupráci průmyslu a univerzit

13.10.2021

ŠKODA AUTO Vysoká škola je proaktivním členem projektu JEUL, jehož cílem je posílení vazeb a spolupráce mezi univerzitami a průmyslovým/soukromým sektorem v celém procesu vývoje studijních plánů, výuky, výzkumu a pracovního uplatnění. JEUL znamená Joint Enterprise-University Learning; projekt je financován programem Erasmus+ v rámci budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání. Projekt spojuje univerzity z České republiky, Itálie, Litvy, Velké Británie, Číny a Vietnamu a jednu výzkumnou organizaci z Belgie. Přestože cestovní omezení negativně ovlivnila mobilitu a výměnné pobyty zaměstnanců univerzit, soudržnost mezi partnery umožnila pokračování projektu ve „virtuálním režimu“. 6. října a 8. října 2021 se partneři setkali na dvoudenním jednání o tom, jak pokročit v implementaci projektu a plánovat další aktivity. Do dokončení projektu zbývá ještě jeden rok a partnerské univerzity uzavírají memoranda o porozumění se soukromým sektorem a posilují kapacitu pracovního uplatnění, aby usnadnily přechod studentů ze světa vzdělávání do světa práce. ŠKODA AUTO Vysoká škola jsem zodpovědná za WP3, jehož cílem je identifikovat nedostatky v dovednostech a znalostech absolventů a začlenit požadované dovednosti do osnov na partnerských univerzitách v Číně a Vietnamu.

 Další informace o JEUL a ŠKODA AUTO Vysoké škole: 

https://www.jeul.eu/

https://www.savs.cz/

jeul..png
EU.png