Menu

Předání Nákupních certifikátů studentům ŠAVŠ

22.08.2023

Karsten Schnake, člen představenstva za oblast Nákupu předal úspěšným studentkám a studentům Škoda Auto Vysoké školy odborné certifikáty z oblasti nákupu. Slavnostního předávání, které se uskutečnilo ve ŠKODA Muzeu dne 16.08., se zúčastnily také Ing. Eva Jaderná, Ph.D. za ŠAVŠ, asistentka pana Schnake Camara Safiatou a za Nákupní akademii Iva Šonková a Kateřina Těhanová.   

Stát se skutečným odborníkem s praxí v oblasti nákupu mají možnost studenti Škoda Auto Vysoké školy na bakalářském i magisterském stupni studia.  Certifikát Strategic Purchasing Foundations je určený pro studenty bakalářského stupně studia a certifikát Advanced Strategic Purchasing pak mohou získat studenti navazujících magisterských programů.  

V  letošním roce se úspěšnými držiteli odborných certifikátů stali studenti bakalářského studia Eva Vágenknechtová, Michaela Blehová, Martin Syrovátka, Dominik Smetana a z navazujícího inženýrského studia pan Bc.Tomáš Hesoun. 

Pro získání certifikátu studenti absolvovali vybrané předměty z oblasti nákupu, strávili jednosemestrální odbornou praxi na nákupním oddělení společnosti Škoda Auto a zároveň vypracovali a úspěšně obhájili závěrečné práce, pro které je nutné zvolit téma z oblasti nákupu nebo téma s touto oblastí propojené.  

Práci na téma „Proces kategorizace dodavatelů v konkrétním podniku,“ zpracovala Eva Vágenknechtová. Michaela Blehová se ve své práci zaměřila na téma „Problematika náboru nových zaměstnanců na oddělení Všeobecného nákupu ve Škoda Auto a.s.,“ Dominik Smetana zvolil pro svoji závěrečnou práci téma „Chatbot pro automatizované jednání ve společnosti ABC“. Tématem „Změny v nákupních procesech s ohledem na rostoucí význam digitalizace a e-commerce” se zabýval Martin Syrovátka a Tomáš Hesoun úspěšně obhájil svou diplomovou práci na téma „Nástroje hodnocení kvality dodavatelů v automobilovém průmyslu.“ 

Během získávání odborných certifikátů si studenti prohlubují své znalosti, odborné dovednosti, seznamují se blíže s procesy a získávají větší vhled do problematiky oblasti nákupu v automotive.  Právě pod záštitou oddělení nákupu společnosti Škoda Auto a.s. jsou tyto odborné certifikáty vydávány. Formu spolupráce vysoké školy a společnosti Škoda Auto a.s. oceňují kromě zástupců Škoda a ŠAVŠ zejména samotní studenti: „Na ŠAVŠ velmi oceňuji právě širokou nabídku odborných certifikátů, díky nimž můžeme propojit znalosti ze studia s pracovní sférou. Největším přínosem a zároveň výzvou pro mě byla rozhodně praxe na oddělení Kaufteilmanagementu, kde jsem zpracovával i svou závěrečnou práci.“ řekl Tomáš Hesoun, který je jedním z oceněných studentů. Kolegyně Michaela Blehová ještě doplnila, že získání certifikátů dává studentům také výhodu oproti ostatním absolventům: „Na bakalářském studiu jsem studovala obor řízení lidských zdrojů. Díky nákupnímu certifikátu jsem tak měla možnost se odklonit od tohoto oboru, získat znalosti i z oblasti nákupu a tím se odlišit od ostatních studentů.“ 

Poté co studenti obdrželi certifikáty, následoval společný oběd a prostor pro vzájemnou diskusi. „Vrcholem našeho úsilí bylo slavnostní předání certifikátu během výborného oběda, který byl zpestřen přítomností pana Karstena Schnake, člena představenstva odpovědného za oblast Nákupu. Měli jsme možnost nejen diskutovat o jeho pracovní kariéře, ale také o jeho osobním životě,“ zmínil Martin Syrovátka. Dominik Smetana ještě na závěr přidal doporučení pro ostatní studenty, kteří o získání certifikátu uvažují: „Do budoucna bych určitě doporučil certifikát všem, kteří se alespoň trochu zajímají o oblast vyjednávání, a především pak tedy o oblast nákupu jako takovou. Je to velmi cenná zkušenost, která díky získanému certifikátu může zvýšit studentovi šance na přijetí do pracovního režimu.“ 

nákup_foto společné .jpg