Menu

Předmět Týmový projekt spolupráce s praxí vám otevře svět Formula Student

22.02.2022

Do projektu Formula Student, jehož nedílnou součástí jsou studenti ŠAVŠ zapojení v rámci týmu CTU Cartech, se zájemci mohou přihlásit již devátým rokem. Díky předmětu Týmový projekt spolupráce s praxí ve skupině vedené dr. Martinou Beránek do projektu nahlédnete ještě více! Navíc budete mít možnost vyzkoušet si meziuniverzitní spolupráci a nasát atmosféru závodů formulí přímo na závodních okruzích!

Formula student je soutěž, v rámci které studenti zpravidla dvou univerzit, a to jedné technicky zaměřené a jedné ekonomicky zaměřené, využívají vědomosti získané během studia k návrhu, výrobě a provozu funkčního závodního vozu, se kterým následně soutěží proti ostatním týmům vysokých škol dominantně na evropském kontinentu. Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy jsou součástí týmu CTU Cartech a mají na starost tvorbu business plánu pro celý projekt.

Během semestru se studenti schází v rámci předmětu, připravují své business plány a vybírají finální projekt, ke kterému zpracují studii proveditelnosti. Aktivita však nekončí společně s koncem semestru, ale hlavní činnost následně probíhá v červnu a letních měsících, kdy se konají závody na okruzích.

„Projekt Formula Student je vhodný pro všechny nadšence do světa formule a motorsportu. Protože některé aktivity jsou určeny nad rámec výukové dotace, studenti musí být ochotní obětovat i čas, jako by se věnovali svému koníčku. Na oplátku však dostanou opravdu mnoho – vyzkouší si týmovou spolupráci v praxi, nahlédnou díky kolegům z ČVUT více do technických specifikací formule, podívají se na závody na vybraných místech v Evropě nebo si v rámci soutěže ověří své prezentační schopnosti. Také využijí své znalosti z ekonomických předmětů při vytváření reálného business plánu“ dodává k projektu jeho mentorka za ŠAVŠ dr. Martina Beránek.

Předmět TPSP si mohou zapsat studenti všech oborů a specializací jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia. Klíčová je také znalost anglického jazyka, protože samotné závody probíhají plně v anglickém jazyce. Za úspěšné absolvování předmětu studenti obdrží 4 kredity. Navazuje TPSP II opět s hodnotou 4 kreditů a možností v aktivitě pokračovat.