Menu

„Pro můj úsměv" – Projekt ŠKODA AUTO Vysoké školy

11.04.2022

Projekt „Pro můj úsměv“ vznikl na podporu ukrajinských studentů, kteří v současné chvíli na ŠKODA AUTO Vysoké škole studují. Těmto studentům se obrátil život naruby během několika málo okamžiků, přesto neztrácí optimismus. Své síly a volný čas věnují na pomoc rodinám přicházejícím do České republiky, tlumočí a pořádají z vlastní iniciativy humanitární sbírky. ŠKODA AUTO Vysoká škola svým studentům pomáhá formou mimořádných stipendií, ale hledáme pro ně i dlouhodobější řešení.

Naši ukrajinští studenti s námi sdílejí své příběhy a výhledy do budoucna, které si můžete přečíst zde. Díky projektu „Pro můj úsměv“ je může na jejich cestě studiem podpořit každý z nás, a to nejen ve formě finančního příspěvku na školné, ale i nabídkou práce, praxe či spolupráce v programu ŠAVŠ Study and Work. Věříme totiž, že nejlepším bojem proti násilí a dezinformacím je podpora kvalitního vzdělání napříč společností.

Pro finanční příspěvky jsme zřídili transparentní účet, jenž aktuálně funguje s cílem pokrýt školné ukrajinských studentů, kteří díky mimořádné situaci nemohou své studium nadále sami financovat. Do budoucna by měly získané finance sloužit také jako podpůrný fond pro studenty ze sociálně slabých či jinak znevýhodněných rodin. Díky těmto příspěvkům tak budeme mít šanci poskytnout kvalitní vzdělání širšímu okruhu nadaných uchazečů.

Finanční příspěvky pro naše studenty je možné zasílat na transparentní účet ŠAVŠ 500129142/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

Nesmírně si vážíme veškeré pomoci, kterou našim studentům poskytnete!

QR platba_pro můj úsměv.png