Menu

Prohlášení ŠAVŠ k tragickým událostem na FF UK

22.12.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s velkým zármutkem a hlubokým smutkem se snažíme přijmout tragédii, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V těchto těžkých chvílích vyjadřujeme nejhlubší soustrast a solidaritu všem postiženým, jejich rodinám a blízkým. Připojujeme se také k prohlášení rektorů ostatních vysokých škol, neboť tento bezprecedentní čin otřásl nejen akademickou obcí, ale i celou Českou republikou.

Rektor Pavel Mertlík dnes zastoupí naší instituci na pietním aktu, organizovaném Českou konferencí rektorů, který proběhne v pražském Karolinu. Jeho účast představuje důležitý symbol naší podpory a společného zármutku.

Připojujeme se také k oficiální sbírce organizované Nadačním fondem Univerzity Karlovy. Cílem sbírky je poskytnout podporu rodinám obětí, pedagogům a studentům, kteří byli postiženi střelbou. Všechny vybrané prostředky budou věnovány na přímou pomoc, a využití bude koordinováno s vedením Filozofické fakulty. Prosíme i vás, abyste se dle vlastního uvážení připojili a podpořili tuto sbírku individuálně - https://www.darujme.cz/sbirkaffuk.

V těchto obtížných okamžicích jsou naše myšlenky se všemi, kteří byli touto tragickou událostí zasaženi, proto prosím projevme úctu minutou ticha, a to v den státního smutku, v sobotu 23. prosince 2023 v pravé poledne.

S úctou,

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor

Ing. Sandra Lacinová, kvestorka

Prohlášení ČKR k tragické události na FF UK