Menu

ŠAVŠ a VŠB – TUO budou společně vytvářet národní strategický rámec pro vysokoškolské vzdělávání v sektoru automotive

15.08.2022

Výzkumný projekt bude financován z prostředků Technologické agentury České republiky (TAČR). Vzájemná spolupráce obou institucí bude zaměřená na téma vysokoškolského vzdělávání v oblasti automotive s cílem navrhnout strategický rámec pro vysokoškolské studijní programy.

ŠKODA AUTO Vysoká škola (ŠAVŠ) a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) budou na společném projektu spolupracovat po dobu dvou let. Řešení projektu bude zahájeno na podzim letošního roku. Konsorcium univerzit uspělo v pětikolové soutěži o veřejnou zakázku TAČR na zpracování návrhu strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive.

Projekt „Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive“ bude řešit multidisciplinární tým odborníků z obou univerzit. Součástí řešení bude také analýza nabídky vysokoškolského vzdělávání v oblasti automotive v ČR. Důležitým cílem výzkumu bude návrh inovací stávajících studijních programů technických fakult vysokých škol za účelem zajištění souladu potřeb sektoru automotive a vládních strategií pro průmysl a obchod a pro oblast terciárního vzdělávání. Na základě studie budou stanoveny směry rozvoje stávajících studijních programů a vytipovány náměty pro nové perspektivní programy, které by měly být v souladu s technickým a technologickým vývojem v oblasti automobilového průmyslu.

Za ŠAVŠ bude hlavním řešitelem doc. Ing. Pavel Štrach, Ph. D et Ph.D., který se ve velké míře podílel na přípravě a zastupoval školu v rámci několika soutěžních kol: „Velmi si cením tohoto úspěchu. Jsem přesvědčen, že získání tohoto projektu je potvrzením mimořádné pozice ŠKODA AUTO Vysoké školy v oblasti vysokoškolského vzdělávání pro automotive v národním i evropském měřítku,“ dodává Pavel Štrach.

Projekt bude financován z dotace Technologické agentury České republiky (TAČR). Ta také v minulosti financovala další výzkumné projekty ŠKODA AUTO Vysoké školy, např. projekt zaměřený na oblast e-Governmentu v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

logo_TACR_zakl_inv.png Beta.png