Menu

ŠAVŠ hostila delegaci z Wayne State University z Detroitu

07.06.2023

Zástupce Wayne State University z Detroitu a představitelé dalších institucí se sešli s vedením Škoda Auto Vysoké školy. Jednání představitelů vysokoškolských institucí se týkalo především vzájemné spolupráce ve formě studentských výměnných pobytů, ale také spolupráce ve výzkumné a akademické sféře.

Wayne State University na jednání s vedením ŠAVŠ zastupoval Dr. Ahmad Ezzeddine, viceprezident vzdělávací instituce pro studentské a akademické záležitosti a záležitosti týkající se globalizace. Mr. Ezzeddine v průběhu jednání s vedením Škoda Auto Vysoké školy, projevil zájem o spolupráci ve výzkumné a akademické oblasti. Jeho zájem také směřoval na studentské mobility a další možné formy spolupráce.

Společného jednání se zúčastnili i ostatní členové početné delegace. Mezi hosty byl také Mr. Alex Mathew, CEO BESI USA a CEO společnosti Sustainability Science Center, Mr. Santh Sathza, CEO at LuftCar LLC a Mr. Jiři Navrátil, Country Head – Czech Operations at Gamma Technologies.

„Kolegům ze Spojených států jsme představili strukturu, odborné zaměření a organizaci studia ve studijních programech ŠAVŠ. Velký zájem vzbudil systém kooperace naší školy se zaměstnavateli včetně programu duálního vzdělávání. Pozornosti se těšila také rozsáhlá spolupráce se zahraničními univerzitami i korporátními partnery,“ doplňuje k setkání Prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality Škoda Auto Vysoké školy Mgr. Petr Šulc.

Škoda Auto Vysokou školu kromě Mgr. Petra Šulce reprezentovala také Ing. Sandra Lacinová, Kvestorka vysoké školy, která k setkání říká: „Za dnešní setkání, které bylo dle mého názoru velmi přínosné, patří velké poděkování Monice Bokšové, vicekonzulce Generálního konzulátu ČR v Chicago, která celé setkání na půdě naší školy zprostředkovala a díky jejímu zapojení věřím, že i navázání spolupráce bude v mnoha směrech zájmu obou stran úspěšné.“

Vedení ŠAVŠ při zastupoval také Dr. Jan Lachman, Prorektor pro vědu a výzkum a Ing. Zdeněk Hejda, Ph.D. člen Katedry strojírenství a elektrotechniky ŠAVŠ.

Studenti Škoda Auto Vysoké školy mají v rámci bakalářského i navazujícího magisterského studia možnost vycestovat na více než 40 partnerských univerzit. Partnerskou spoluprací s Wayne State University z Detroitu by se studentům otevřela další možnost vycestování do USA, kde by si v rámci pobytu prohloubili své jazykové dovednosti, získali cenné zkušenosti a studijním pobytem si rozšířili své obzory.