Menu

ŠAVŠ jedním z partnerů Národního centra kompetence pro 3D tisk

04.01.2023

Hlavním cílem projektu, který bude realizován v letech 2023 až 2028, je zvýšit potenciál aditivních technologií pomocí efektivního a ekologického využití surovin či energií, vývoje materiálů se specifickými vlastnostmi a vzniku nových výrobků, návrhu vhodných technologií a využití digitalizace umožňující vysokou míru optimalizace.

Do projektu bude zapojeno nejméně 26 partnerů. Cílem bude dosažení realizací dílčích projektů a výsledkem bude minimálně 80 výstupů aplikovaného výzkumu s vysokým realizačním potenciálem. Vedlejším cílem je vytvoření platformy využívající multiplikační efekt mezioborového propojení výzkumných organizací a průmyslových lídrů se sdíleným know-how, která napomůže dlouhodobému a udržitelnému rozvoji aditivních technologií v České republice a zvýší tak její konkurenceschopnost.