Menu

ŠAVŠ se zapojila do projektu REMOBIL

27.05.2022

U příležitosti Dne Země se ŠKODA AUTO Vysoká škola zapojila do enviromentální akce, jejímž cílem byl sběr starých a nepotřebných mobilních telefonů. Projekt REMOBIL je neziskový a z každého odevzdaného zařízení se přispívá částkou ve výši 10 Kč na charitativní účely.

Odevzdat nepotřebné zařízení měli možnost studenti i zaměstnanci ŠAVŠ v průběhu jarních měsíců do sběrného boxu umístěného ve školní knihovně, která byla také hlavním iniciátorem celé akce a zapojení se do tohoto projektu.

Kampaň Čas pro přírodu (sběr starých mobilů a tabletů) neziskové společnosti REMOBIL běží v knihovnách již několikátým rokem, proto jsem uvítal možnost zapojit i Knihovnu ŠKODY AUTO Vysoké školy. Letošní ročník má navíc i aktuální přesah – bude odesláno 100 000 Kč na podporu Ukrajiny. Obecně si myslím, že právě knihovny jsou těmi institucemi, které by měly zapojit čtenáře/uživatele do environmentálních témat a do neziskových či charitativních projektů. Předpokládám, že se Knihovna ŠAVŠ zapojí do podobných projektů i v budoucnu,“ uvádí Jan Emmer, vedoucí knihovny.

Hlavním cílem projektu REMOBIL je kromě odlehčení domácnostem od nefunkčních zařízení, která představují do budoucna enviromentální problém, také přispívat na charitativní účely. Konkrétně je to částka ve výši 10 Kč z každého kusu mobilního zařízení, která je určená pro Jedličkův ústav a školy. Tato instituce je zároveň partnerem celého projektu a její heslo k projektu zní: „Nehoď mobil vedle, podpoř žáky z Jedle.“ Heslo funguje zároveň také jako výzva pro všechny, kteří by se v budoucnu rádi zapojili a podpořili tento smysluplný projekt.

ŠKODA AUTO Vysoká škola díky aktivní účasti získala certifikát společensky odpovědné osoby, kde je vyčíslena výše finančních prostředků, které škola na charitativní účely díky sbírce věnovala, kolik hodin práce získali hendikepovaní demontáží nefunkčních zařízení a do jaké míry se podařilo ušetřit životní prostředí. Téma ochrany životního prostředí samozřejmě není škole lhostejné a je v této oblasti velmi aktivní, nejinak je tomu i v otázce udržitelnosti.