Menu

Škoda Auto Vysoká škola se stala členem AVO

15.03.2023

Asociace výzkumných organizací, z.s. (AVO) je dobrovolný spolek sdružující fyzické a právnické osoby. Hlavní prioritou Asociace výzkumných organizací je reprezentace aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, jak na straně výzkumných organizací, tak i inovačních firem v České republice a je také nestátní neziskovou organizací provádějící veřejně prospěšné činnosti.  

Formu spolupráce mezi Škoda Auto Vysokou školou a organizací AVO přibližuje Dr. Jan Lachman, Prorektor pro vědu a výzkum: „ŠAVŠ díky svému členství získá přístup k důležitým informacím z oblasti výzkumu a vývoje, naváže kontakty se zástupci ostatních členských organizací a dostane příležitost propagovat v rámci AVO vlastní výzkumnou činnost. AVO též poskytuje prostor pro vzájemnou spolupráci a pomáhá členům zapojit se do mezinárodních projektů, čehož chce ŠAVŠ také využít.“

Více informací o Asociaci výzkumných organizací (AVO) naleznete zde.