Menu

ŠKODA AUTO Vysoká škola součástí mezinárodního konsorcia v rámci návrhu projektu HORIZONT

27.01.2022

O dotaci z prestižního výzkumného a inovačního rámcového programu Horizont Evropa (Horizon Europe) usiluje v rámci mezinárodního konsorcia i ŠKODA AUTO Vysoká škola. Návrh projektu byl podán na počátku ledna. Seznam projektů, jež grant získaly, bude zveřejněn v červenci letošního roku.

Podaný projekt je spoluprací více než dvaceti partnerů z celé Evropy s názvem  Advanced Decision Support Systems for CCAM Vehicles Integrated in Traffic Management Systems for Smart-cities. Výstupem z projektu by se měl stát holistický systém, který interaguje a vyměňuje data mezi systémy sledování provozu a systémy řízení vozového parku a řeší tak problém nedostatečné komunikace mezi těmito dvěma systémovými oblastmi.

Horizont Evropa je největší mezinárodní výzkumný a inovační rámcový program pro období 2021 – 2027. Program je plně financovaný Evropskou unií a z její strany se jedná o rekordní investici na podporu vědy, výzkumu a inovací, která by měla dosahovat až 95, 5 miliard EUR. Tato částka by měla v budoucnosti přinést výrazný rozvoj ve všech oblastech výzkumu – od základního výzkumu až ke konkrétním aplikacím na komerčním trhu. Dotace budou poskytovány nejenom jako individuální granty, ale také jako granty pro rozsáhlá multilaterální konsorcia.

„Velmi si ceníme nasazení našich zaměstnanců, zejména prof. Strouhala a prof. Lenorta, kteří ve vánočním čase intenzivně pracovali na přípravě podání projektu do tohoto prestižního programu. Získání grantu by pro ŠKODA AUTO Vysokou školu bylo velmi prestižní záležitostí a tato skutečnost by jí otevřela další perspektivy ohledně získávání akreditací a statusu univerzitní vysoké školy,“ dodává dr. Jan Lachman, prorektor ŠKODA AUTO Vysoké školy pro vědu a výzkum.

Zda se úsilí všech zapojených institucí vyplatilo, se dozvíme v průběhu července 2022.