Menu

Škodovácký Odborář: Škoda Auto Vysoká škola otevřela nové Vzdělávací technické centrum Na Hejdovce

22.09.2023

Škodovácký ODBORÁŘ:

Škoda Auto Vysoká škola otevřela nové Vzdělávací technické centrum Na Hejdovce

Nové laboratoře, které posunou vzdělávání o další krok dopředu, byly slavnostně otevřeny v úterý za účasti ministra školství Mikuláše Beka, předsedkyně správní rady Škoda Auto Vysoké školy (ŠAVŠ) a členky představenstva Škoda Auto za oblast Lidé a kultura Maren Gräf, předsedy Podnikové rady Odborů KOVO Jaroslava Povšíka, rektora ŠAVŠ Pavla Mertlíka a zástupců strategických partnerů společností AIKIT Digital a Adastra Group.

Vzdělávací technické centrum, které je koncipováno jako malá továrna, představuje významný krok vpřed v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací a nabízí nadstandardně vybavené laboratoře a výzkumná centra, která simulují reálný provoz průmyslového podniku. Zaměstnanci a vedení Škoda Auto Vysoké školy ve spolupráci s firmou zde odvedli velký kus práce a za to jim patří naše velké poděkování. V areálu, který vznikl v původně již chátrajících budovách za bývalým kinem OKO, se nachází výrobně-logistická laboratoř, laboratoře praktické informatiky, fyziky, elektrotechniky a automatizace, datové centrum, laboratoř 3D tisku, virtuální reality, elektromobility a průmyslu 4.0, či výzkumná strojně-elektrotechnická laboratoř. Jednoduše místo, kde se teorie stává praxí.

„Vzdělání velmi podporuji, je to velká výzva. Ne všichni zaměstnanci jej totiž berou jako dlouhodobou investici, ale očekávají okamžitý efekt. Je třeba mít ale vize a rozvoj, který přinese užitek pro všechny,“ uvedl předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík.

„Stojíme před velkým úkolem, kdy se přetáčíme ze starého do nového, musíme být napřed v IT, musíme zvládnout e-mobilitu, rozhodli jsme se jít touto ekologickou cestou. Škoda Academy, včetně institutu 42 Prague a veškeré vzdělávací programy, se budou muset soustředit na to, abychom tento krok zvládli a uspěli, protože pro nás to znamená práci, zaměstnanost, výsledky, zisk, peníze,“ dodal předseda Povšík, který se na akci setkal s ministrem školství Mikulášem Bekem. Ten předsedovi Povšíkovi nabídl možnost setkání a návštěvy na Odborech KOVO MB.

Členka představenstva Maren Gräf uvedla, že ve Škoda Auto máme tři hlavní pilíře vzdělávání. „Prvním z nich je odborné vzdělávání, na to jsme velice hrdí, momentálně máme 817 učňů, kteří se učí i v takových technologiích jako je umělá inteligence, nebo robotika. Druhým pilířem je naše Akademie, jejímž cílem je, aby všichni zaměstnanci mohli být kvalifikováni podle potřeb naší transformace,“ uvedla členka představenstva Maren Gräf.

A konečně třetím pilířem je Škoda Auto Vysoká škola. „23 let je naší přípravkou pro talenty se zaměřením na byznys a techniku. Máme tady 1200 studentů 19 národností, velká část z nich se po dostudování stává zaměstnanci Škoda Auto,“ dodala paní Gräf.

Kvestorka Škoda Auto Vysoké školy Sandra Lacinová vyzdvihla, že právě ŠAVŠ jako první vysoká škola v České republice zavedla duální vzdělávání. Právě nové laboratoře s vybavením za 45 milionů korun pomohou k dalšímu rozvoji praktického vzdělávání. 

Rektor ŠAVŠ Pavel Mertlík upřesnil, že duální vzdělávání ve Škoda Auto funguje už pátým rokem. „Technická složka se s tou ekonomickou a manažerskou ale propojovala vždy od samého začátku. Během posledních pěti let jsme se ale posunuli dál v tom, že máme technicko-ekonomické studijní obory v kombinaci zhruba půl na půl. Pro ně a pro programy, které připravujeme, je toto nové vzdělávací centrum klíčový prvek rozvoje,“ uvedl Pavel Mertlík s tím, že studenti budou moci mnohem lépe pracovat na odborných pracích a projektech.

Pan rektor také prozradil, že si ŠAVŠ požádala o tzv. instituciální akreditaci. Žádost je momentálně v běhu a nezbývá doufat, že dopadne dobře a umožní to další rozvoj. „Naší strategií je časem získat akreditaci doktorského studijního programu a povýšení statutu školy na univerzitu,“ dodal pan Mertlík.

Ministr školství Mikuláš Bek upozornil, že tak, jak jsou nyní přetížené střední školy, budou za několik let čelit přívalu studentů školy vysoké. Značnou část z toho budou vykrývat právě soukromé vysoké školy jako je ŠAVŠ. „Považuji podporu soukromých vysokých škol za zcela zásadní téma,“ uvedl ministr. „Je nezbytné rozšiřovat portfolio činnosti soukromých škol, které historicky u nás dominovaly především v těch nákladově levnějších oborech ekonomických a posouvat se směrem k technickým oborům, a to je krok, který je možný při spolupráci firem a veřejného sektoru a také hospodářských komor a dalších zaměstnavatelů,“ řekl Mikuláš Bek.

Posláním Vzdělávacího technického centra je prostřednictvím špičkových technologií propojovat vzdělávání, vědu, výzkum, vývoj a inovace, posilovat praktické dovednosti a vytvářet studentům, akademickému týmu, veřejnosti i partnerům prostor pro nové společné výzvy. Nové centrum bude sloužit nejen k moderní výuce studentů Škoda Auto Vysoké školy, ale i díky spolupráci se strategickými partnery i k rozvoji jejich dovedností a znalostí získaných od specialistů z praxe, ale i širším vzdělávacím aktivitám určeným pro veřejnost, kroužkům, přednáškám, nebo workshopům. Jedním z projektů pro veřejnost je například IT Akademie pro děti, budou zde probíhat také kurzy 3D tisku a řada dalších technicky zaměřených eventů.

Název Vzdělávacího technického centra, které se nachází na adrese náměstí Míru 27 a sousedí s Havelským parkem a Hejdovou zahradou, je spjat s historií a s osobou Josefa Hejdy. Ten žil v Mladé Boleslavi v letech 1891–1970, pocházel z knihkupecké rodiny a byl významným nakladatelem. Josef Hejda byl hybatelem pokroku v Mladé Boleslavi a Vzdělávací technické centrum Na Hejdovce na tuto tradici navazuje.

„Když jsme pro naše Vzdělávací technické centrum Na Hejdovce vybírali název, líbilo se nám spojení historie s místem, kde se bude tvořit budoucnost natolik, že jsme v podstatě neváhali a již nyní se těšíme, jaké nové společné výzvy nám moderní prostor přinese,“ dodává kvestorka Škoda Auto Vysoké školy Sandra Lacinová

SAVS_4.jpg
SAVS_6.jpg