Menu

Společnost PKF APOGEO Group novým partnerem ŠKODA AUTO Vysoké školy

13.02.2023

Partnerství ŠKODA AUTO Vysoké školy a společnosti PKF APOGEO Group je založené především na finanční podpoře studia vybraných studentů dle Stipendijního řádu vysoké školy.  Předmětem podnikání společnosti PKF APOGEO je poskytování služeb transakčního poradenství, oceňování, daňové a účetní poradenství, audit, mzdová agenda, správa rodinného majetku, zakládání a správa firem, digitalizace a automatizace.  Součástí spolupráce se ŠKODA AUTO Vysokou školou je primárně zapojení expertů z praxe společnosti APOGEO do výuky v rámci specializace navazujícího magisterského studia Finance v mezinárodním podnikání.

Více ke spolupráci dodává rektor ŠAVŠ doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc: „Pro ŠKODA AUTO Vysokou školu je dlouhodobá spolupráce s významnými firmami podstatnou součástí její činnosti, neboť všichni studenti bakalářského a významná část studentů magisterského studia u našich partnerských firem absolvují povinnou praxi a experti z partnerských firem se podílejí na výuce. Společnost PKF APOGEO je naším spolehlivým partnerem už řadu let ku prospěchu našich studentů, zejména ve studijní specializacích zaměřených na finance a účetnictví. Jsem velmi rád, že nyní byla tato spolupráce povýšena na novou úroveň rozhodnutím naší partnerské společnosti PKF APOGEO podílet se na stipendijní podpoře studentů ŠAVŠ."

PKF APOGEO je v rámci členství PKF International, kterou tvoří síť více než 400 kanceláří poskytujících komplexní poradenské služby ve 150 zemích.  Společnost zaměstnává více než 130 odborníků ze všech ekonomických oborů v Praze a Brně.  

Tomáš Brabec, který je ve společnosti PKF APOGEO z pozice senior partnera odpovědnou osobou za řízení a rozvoj skupiny a za vedení významných zakázek a komunikaci s klienty k navázání spolupráce s vysokou školou uvádí: „Je velkou ctí nejen pro mě, ale i pro naši skupinu, že jsme navázali spolupráci s další významnou univerzitou. Naším cílem je tímto krokem podpořit mimořádné výsledky studentů v další aktivitě, která zcela jistě bude přínosná nejen pro univerzitu a pro nás jako donátora. Věřím, že díky této motivaci studentů přeroste tato mimořádnost i v celospolečenský přínos.“

Lidé v PKF APOGEO sdílejí hodnoty cti, nadšení, soudržnosti, disciplíny a respektu. Uzavření spolupráce se společností PKF APOGEO a zařazení odborníků této společnosti do výuky na ŠAVŠ je tedy přidanou hodnotou, velice ceněným a vítaným krokem pro studenty finančních oborů a vedení vysoké školy samotné. Odborníci z praxe ve výuce na ŠKODA AUTO Vysoké škole jsou totiž jedním z mnoha benefitů, které škola svým studentům nabízí. 

apogeo_1.JPEG
apogeo.jfif