Menu

ÚVOD DO UMĚLÉ INTELIGENCE A PŘÍKLADY ÚLOH

20.01.2023

ÚVOD DO UMĚLÉ INTELIGENCE A PŘÍKLADY ÚLOH – odborný seminář pod vedením doc. Ing. Jiřího Davida, Ph.D., člena Katedry strojírenství a elektrotechniky se uskutečnil 19. 1. na ŠAVŠ

Odborný seminář, který se uskutečnil v sídle ŠKODA AUTO Vysoké školy, se konal v rámci projektu IGA „Využití umělé inteligence k řešení ekonomických, manažerských a technických problémů v automobilovém průmyslu“ jehož tématem je představit umělou inteligenci a její možnosti při řešení vybraných projektů z oblasti automotive.

Obsah semináře se skládal z několika tematických okruhů. Úvod byl věnován vysvětlení pojmu umělá inteligence a základních principů základních metod umělé inteligence. Dále byly účastníkům semináře prezentovány principy a možnosti fuzzy systémů, neuronových sítí, genetických a evolučních algoritmů. Tyto principy byly demonstrovány na jednoduchých názorných praktických příkladech.

UI.3.jfif
UI.4.jfif
UI.5..jfif
UI.jpg