Menu

Automobilová technika

Zapojte se do našich kurzů a poznejte svět automobilové techniky! Rozšiřte své znalosti a připravte se na budoucnost automobilového průmyslu. Prozkoumejte nejnovější poznatky z vývoje konvenčních, elektrických a hybridních vozidel, prozkoumejte problematiku autonomních vozidel, alternativní zdroje energie, elektromobilitu nebo otevřete dveře do světa umělé inteligence a prozkoumejte základní pojmy a principy.

Vývoj moderního automobilu

  • Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

Kurz představuje základní fáze a principy, které se v současné době uplatňují při vývoji a zavádění nového automobilu na trh. Během kurzu získají účastníci nejnovější poznatky jak z oblasti vývoje konvenčních automobilů, tak elektrických a hybridních vozidel. Dále budou zmíněny hlavní výzvy a trendy v oblasti vývoje vozidel.

Autonomní vozidla

  • Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

Kurz představuje problematiku autonomních vozidel jak z hlediska použitých technologií, tak ostatních aspektů souvisejících s jejich zavedením. Během kurzu získají účastníci nejnovější informace z oblasti vývoje autonomních vozidel. Dále budou zmíněny důležité návaznosti s ohledem na provoz autonomních vozidel, včetně benefitů a potenciálních rizik jejich provozu.

Budoucí trendy vývoje automobilového průmyslu

  • Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

Kurz představuje očekávané vývojové trendy automobilového průmyslu především v oblasti využívání alternativních zdrojů energií v souvislosti s ochranou životního prostředí a udržitelností. Během kurzu získají účastníci nejnovější informace ohledně rozvoje elektromobility a dalších oblastí jako je sdílená mobilita, automobilová konektivita a autonomní řízení.

Systémy bezdrátové identifikace

  • Lektor: doc. Ing. Jiří David, Ph.D.

Náplní kurzu je vysvětlit posluchačům principy automatické identifikace, základní technické komponenty automatické identifikace. Podrobněji budou vysvětleny čárové kódy, typy čárových kódů, jejich výhody a nevýhody a dále systém radiofrekvenční identifikace – její princip, komponenty, druhy a principy radiofrekvenčních tagů, požadavky na instalaci, možnosti využití radiofrekvenční identifikace v logistice a výrobě. Účastník semináře získá náhled na problematiku bezdrátové identifikace a možnostech jejího uplatnění ve výrobě a logistice.  

Metody umělé inteligence

  • Lektor: doc. Ing. Jiří David, Ph.D.

Náplní kurzu je seznámit posluchače s problematikou umělé inteligence, vysvětlit základní pojmy a principy umělé inteligence jako jsou fuzzy systémy, neuronové systémy, genetické a evoluční algoritmy. Budou vysvětleny základní principy, které budou ukázány na jednoduchých příkladech pro snadné pochopení, ale rovněž budou prezentovány ukázky řešení příkladů, které jsou problémově orientované a řešící časté technické problémy. Účastník semináře získá náhled na problematiku umělé inteligence a možnostech uplatnění při řešení různých technicko-ekonomických problémů. 

Mgr. Tereza Haklová

specialista celoživotního vzdělávání