Menu

HR a Soft skills

Máte zájem o rozvoj lidského potenciálu? Naše kurzy vám pomohou nejen porozumět současným výzvám v oblasti HR a Soft Skills, ale také vás vybaví konkrétními nástroji pro jejich úspěšné překonání. Získejte klíče k lepšímu a efektivnějšímu rozhodování, posilte schopnost vedení i zaměstnanců v boji proti vyhoření nebo získejte dovednosti pro účinné řízení rizika a nejistoty v životních situacích.

Syndrom vyhoření a jeho prevence

  • Lektor: Mgr. Tibor Brečka, LL.M., MBA

Kurz představuje základní uvedení do problematiky syndromu vyhoření, který, ač často zmiňován, je stále více aktuální a přesto podceňovaný. Protože je tento závažný fenomén dnešní doby realitou v mnoha úspěšných firmách, věnujeme mu i zvláštní kurz. Společně se budeme zabývat praktickými informacemi vedoucími ke zvýšení schopnosti zaměstnanců i vedení společnosti syndromu vyhoření předcházet a rozpoznat ho, což jsou předpoklady zdravé a moderní personální politiky.

Krizová komunikace a komunikace rizika 

  • Lektor: Mgr. Tibor Brečka, LL.M., MBA

Kurz seznámí účastníky s principy krizové komunikace a komunikace potencionálních i již nastalých rizik. Zmíněny budou nejen základní faktory a zásady krizové komunikace, tak i emoce, které jí doprovází. V neposlední řadě kurz představí prověřené a efektivní zásady komunikace v krizi včetně vhodných forem a kanálů, které jsou nezbytnou součástí moderních komunikačních a krizových dovedností firem, jejich managerů i zaměstnanců.

Dopady demografického vývoje do oblasti HR

  • Lektor: Ing. Kornélia Svačinová, Ph.D.

Celosvětově rostoucí střední délka života a klesající porodnost zcela jasně ukazují směr demografického vývoje – zvýšení podílu lidí staršího věku na úkor podílu mladší generace. Protože se jedná o trend nezvratný i ve vyspělých ekonomikách, je zásadní s ním aktivně pracovat a reagovat na něj jak na úrovni států, vlád, tak i v soukromém sektoru. Společně se tedy budeme věnovat tématům celoživotního vzdělávání, rekvalifikace pracovní síly v návaznosti na demografický vývoj společnosti a složení zaměstnanců. Budeme si klást otázky, jaké změny demografický vývoj přináší pro oblast HR i jak se na ně důkladně připravit či jak přehodnotit dosavadní systém a pracovní postupy včetně rekvalifikace. Dále se dotkneme řešení flexibilních úvazků, kariérních postupů, prestižních pracovních pozic vč. zacílení na mladší věkové kategorie. Nemůžeme vynechat ani téma ekonomického potenciálu starších zaměstnanců, věk odchodu do důchodu, systém odměňování, benefity či zdravotní programy. 

Psychologické překážky racionálního rozhodování

  • Lektor: doc. Ing. Mgr. František Zapletal, Ph.D.

Každý jedinec je nucen den co den přijmout celou řadu rozhodnutí. Některá z nich jsou snadná, jiná nás naopak mohou přivést do velmi svízelných situací. Důsledky některých rozhodnutí si s sebou neseme po zbytek života, jiné zase během chvíle zcela odezní. Tak jako tak se vždy snažíme o to, aby naše rozhodnutí vždy byla správná a efektivní, což podporujeme mnoha prostředky, jako jsou data, zkušenosti, znalosti, či intuice. Bohužel poměrně často dochází k tomu, že lidský mozek selže a podvědomě vytváří iracionality, kterých si mnohdy vůbec ani nevšimneme. Takováto systematická selhání nazýváme v rozhodování kognitivními zkresleními. Jedná se o chyby vznikající při vnímání a zpracování informací z okolí, které mají za následek špatné vyhodnocení rozhodovacích situací. Kurz je zaměřen na ukázky nejčastěji se vyskytujících a opakujících již zmíněných kognitivních zkreslení. Pojďme tedy společně zlepšit naše rozhodnutí a zbavit se nevítaných šotků!

Jak se vypořádat s rizikem a nejistotou v rozhodování

  • Lektor: doc. Ing. Mgr. František Zapletal, Ph.D.

Existuje pouze velmi málo rozhodovacích problémů, které jsou ryze deterministické, tedy u kterých nás neovlivňuje faktor nejistoty, nebo náhody. Přitom platí, že ignorace těchto komplikujících faktorů může mít fatální následky pro naše rozhodnutí. Zkusme si například představit rozhodnutí investora, který jakkoli nebere v úvahy riziko toho, že může o svůj vklad přijít. Nebo rodinu, která se zadluží půjčkami a hypotékami, aniž by nekalkulovala s možnými výpadky příjmu v budoucnosti. V tomto kurzu se společně zaměříme na kvantifikaci náhody a neurčitosti tak, aby se s nimi mohlo efektivně počítat v základních rozhodovacích modelech a životních situacích.

Mgr. Tereza Haklová

specialista celoživotního vzdělávání