Menu

Analýza účetních výkazů v MS Excel

 Lektor prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Popis kurzu

Během kurzu se účastníci seznámí s účetní legislativou ČR, s vertikální a horizontální analýzou rozvahy a výkazu zisku a ztráty nebo také s poměrovými ukazateli (rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost, cash flow ukazatele). Dále budou představeny souhrnné metody hodnocení (bankrotní a bonitní modely), benchmarking a nakonec bude uveden praktický příklad na finanční analýzu v MS Excel (výstupem kurzu je praktická šablona).