Menu

Studenti a věda

  • Věda a výzkum na ŠAVŠ?
  •  Mohu jako student vůbec vědu na ŠAVŠ dělat?
  • Jaké mám možnosti?

Mohu jako student vůbec vědu na ŠAVŠ dělat?

ANO!

      

Jaké mám možnosti?

Účast na studentské grantové soutěži

SGS

Účast na projektu smluvního výzkumu

Publikace 

Účast na studentské konferenci mŠVOK

      

Věda a výzkum na ŠAVŠ

  • Škoda Auto Vysoká škola je od roku 2012 jednou ze třinácti soukromých vysokých škol zapsaných na seznamu výzkumných organizací vedeném MŠMT.
  • Akademičtí pracovníci řeší projekty napříč spektrem: velké národní projekty, zahraniční projekty, smluvní výzkum, projekty Interní grantové soutěže a Studentské grantové soutěže.
  • Výsledky jejich práce jsou publikovány ve vědeckých časopisech, jak českých, tak zahraničních. Zároveň mohou být publikovány v odborných monografiích (knihách).

    

Více o VaV na ŠAVŠ je možné najít na stránkách ŠAVŠ v sekci „Věda a výzkum“.

VĚDA A VÝZKUM

      

Věda a výzkum -  Kontakty

Dr. Jan Lachman

prorektor pro vědu a výzkum

Ing. Věra Herčuthová

specialistka oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost

Mgr. Kristýna Heršálková, MPA

specialistka oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost

Ing. Lada Honzáková

specialistka oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost