Menu

Budoucí trendy vývoje automobilového průmyslu

 Lektor Ing. Josef Bradáč, Ph.D. Rozsah od 8:30 do 12:30 hodin (4 hodiny) Cena bez DPH 2200 Kč Termín 30.4.2024 Místo Škoda Auto Vysoká škola, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Popis kurzu

Kurz se zabývá tématem očekávaného vývoje budoucích trendů automobilového průmyslu především v oblasti využívání konvenčních a alternativních zdrojů energií, udržitelnosti využívání zdrojů a s tím související využitelnosti obnovitelných zdrojů. Dále se věnuje trendu elektromobility a jejímu očekávanému rozvoji. Nakonec uvádí očekávané globální vývojové trendy automobilového průmyslu související s tématy jako je sdílená mobilita, automobilová konektivita, autonomní řízení a virtuální realita.

Cíl kurzu

Absolvováním kurzu účastník získá znalosti v oblastech:

  • Obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie a jejich možném využití v automobilovém průmyslu, alternativních palivech a biopalivech, vodíku a jeho možném využití v automobilovém průmyslu.
  • Elektromobility a jejího možného budoucího rozvoje, Bateriových elektromobilech BEV, baterií, nabíjecích stanicích a způsobech nabíjení, FCEV elektromobilech využívajících palivové články.
  • Globálních vývojových trendů automobilového průmyslu jako jsou automobilová konektivita, autonomní řízení, internet věcí, virtuální realita.

Pro koho je kurz určen?

Pro pracovníky pracující v automobilovém průmyslu a příbuzných oborech.

Předpoklady pro absolvování kurzu 

Kurz nevyžaduje žádné specifické požadavky na účastníky. Výhodou je orientace v nových trendech v automobilovém průmyslu.

Metody a formy výuky

  • Prezentace
  • Skupinová práce a diskuze k jednotlivým tématům
  • Videa a příklady z praxe

Obsah kurzu

Tematické zaměření bude následující:

  • Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
  • Alternativní paliva a biopaliva, vodík
  • Elektromobil BEV a FCEV, baterie, způsoby nabíjení, jízdní režimy, nabíjecí stanice
  • Automobilová konektivita, autonomní řízení, budoucí vize mobility

O lektorovi 

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

člen katedry strojírenství a elektrotechniky

V současné době působí na Katedře strojírenství a elektrotechniky na Škoda Auto Vysoké škole, kde vyučuje předměty se zaměřením na výrobní technologie a automobilovou techniku. Má bohaté praktické zkušenosti z působení ve výrobních podnicích jako specialista technického vývoje a plánovaní výroby. Aktivně se věnuje vědeckovýzkumné činnosti, publikuje vědecké články a podílí se na řešení projektů.