Menu

Společensko-odpovědné aktivity moderní firmy

 Lektor Ing. Eva Jaderná, Ph.D. Rozsah 8:30 - 12:30 Cena bez DPH 2600 Kč Termín 15.9.2023 Místo Mladá Boleslav

Popis kurzu

Kurz nabízí unikátní vhled především do problematiky CSR, konkrétně teoretických východisek CSR (Corporate Social Responsibility). Účastníci se také dozví více o konkrétních společensko-odpovědných aktivitách firem v oblasti environmentální, ekonomické a sociální. Toto vše nabízí vhodnou inspiraci pro řízení společenské odpovědnosti ve firmách, odkud účastníci kurzu přicházejí. Pozornost bude věnována také českému spotřebiteli a jeho vnímání těchto aktivit, případně jeho chování v souvislosti s nákupem udržitelných produktů, preferencí výrobců se společensko-odpovědným přístupem. Dozvíte se také výsledky dlouholetého výzkumu udržitelného chování českých spotřebitelů.