KNIHOVNA ŠAVŠ

Otevírací doba knihovny v semestru:

Pondělí, středa, čtvrtek 07:30 - 16:30 

Úterý, pátek 07:30 - 19:00

Sobota 08:00 - 13:00


Otevírací doba knihovny VŠE Jižní město

Pondělí, středa, čtvrtek 10:30-18:30

Út, pá 08:30-16:30


Případné dotazy zodpovíme na e-mailu knihovna@savs.cz.

 

 

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy poskytuje své služby interním i externím uživatelům. Interními uživateli jsou učitelé, vědečtí a odborní pracovníci školy, studenti všech forem studia a zaměstnanci ŠKODA AUTO Vysoké školy, externími uživateli se rozumí veřejnost.

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Svůj fond utváří s ohledem na studijní obory a pedagogicko-vědeckou činnost. Je knihovnou soustřeďující zejména odbornou literaturu z oboru ekonomie, managementu, práva a techniky. Svou činností chce přispívat především ke zvyšování vzdělanosti studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy a ostatních uživatelů knihovny. Dokumenty jsou získávány převážně nákupem, a to včetně zahraničních publikací. Součástí fondu knihovny jsou i vzácné zahraniční encyklopedie Britannica (29 svazků) a Brockhaus (24 svazků).

Pro vyhledávání informací o dokumentech je k dispozici on-line katalog. Knihovna disponuje moderní počítačovou technikou s přístupem na Internet. Knihovní fond tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika, vysokoškolská skripta, absolventské práce, jazyková literatura), multimédia, čtečky a elektronické informační zdroje, které jsou dostupné pro studenty a zaměstnance (z počítačů v areálu Na Karmeli nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu).
DATABÁZE VĚDECKÉ LITERATURY

EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY

Databáze EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY obsahuje vědecké časopisy pro řízení provozu, logistiky a kvality. Je určena pro věděcké pracovníky a odborníky v oboru.
Vstup do databáze Emerald z areálu Na Karmeli
Vstup do databáze Emerald odjinud (vzdálený přístup)

TAYLOR & FRANCIS BUSINESS, MANAGEMENT & ECONOMICS

Databáze TAYLOR & FRANCIS BUSINESS, MANAGEMENT & ECONOMICS umožnuje přistup k informacím z vědeckých časopisů od vydavatele Taylor & Francis z oblasti účetnictví, financí, obchodu, řízení a ekonomie.
Vstup do databáze z areálu Na Karmeli
Kolekce vybraných e-knih

Vstup do vybraných e-knih vydavatelství Taylor & Francis
Vstup do databáze TAYLOR & FRANCIS odjinud (vzdálený přístup)
Podrobné informace k databázi Taylor & Francis Business, Management & Economics

STOR ARTS&SCIENCE VI JSTOR BUSINESS II

Databáze JSTOR ARTS & SCIENCE VI je digitální archiv špičkových amerických časopisů z oblasti společenských věd.
Databáze JSTOR BUSINESS II je digitální archiv předních amerických časopisů z oblasti ekonomie, plitiky, práva a psychologie.
Vstup do databáze JSTOR z areálu Na Karmeli
Vstup do databáze JSTOR odjinud (vzdálený přístup)

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy
se nachází v přízemí budovy C (bývalý klášter), v místnosti C 010
Telefonický kontakt na knihovnu: +420 326 823 060
e-mailový kontakt: knihovna@savs.cz