KNIHOVNA

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy poskytuje své služby interním i externím uživatelům. Interními uživateli jsou učitelé, vědečtí a odborní pracovníci ŠKODA AUTO Vysoké školy, studenti všech forem studia ŠKODA AUTO Vysoké školy a zaměstnanci ŠKODA AUTO Vysoké školy, externími uživateli se rozumí veřejnost.

Od 21.12.2019 do 1.1.2020 ZAVŘENO!!!

PROVOZNÍ DOBA

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Svůj fond utváří s ohledem na studijní obory a pedagogicko-vědeckou činnost. Je knihovnou soustřeďující zejména odbornou literaturu z oboru ekonomie, managementu, práva a techniky. Svou činností chce přispívat především ke zvyšování vzdělanosti studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy a ostatních uživatelů knihovny. Dokumenty jsou získávány převážně nákupem, a to včetně zahraničních publikací. Součástí fondu knihovny jsou i vzácné zahraniční encyklopedie Britannica (29 svazků) a Brockhaus (24 svazků).

Pro vyhledávání informací o dokumentech je k dispozici on-line katalog. Knihovna disponuje moderní počítačovou technikou s přístupem na Internet. Knihovní fond tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika, vysokoškolská skripta, absolventské práce, jazyková literatura), multimédia, čtečky a elektronické informační zdroje, které jsou dostupné pro studenty a zaměstnance (z počítačů v areálu Na Karmeli nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu).

DATABÁZE VĚDECKÉ LITERATURY

EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY

Databáze EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY obsahuje vědecké časopisy pro řízení provozu, logistiky a kvality. Je určena pro věděcké pracovníky a odborníky v oboru.
Vstup do databáze Emerald z areálu Na Karmeli
Vstup do databáze Emerald odjinud (vzdálený přístup)

TAYLOR & FRANCIS BUSINESS, MANAGEMENT & ECONOMICS

Databáze TAYLOR & FRANCIS BUSINESS, MANAGEMENT & ECONOMICS umožnuje přistup k informacím z vědeckých časopisů od vydavatele Taylor & Francis z oblasti účetnictví, financí, obchodu, řízení a ekonomie.
Vstup do databáze z areálu Na Karmeli
Kolekce vybraných e-knih

Vstup do vybraných e-knih vydavatelství Taylor & Francis
Vstup do databáze TAYLOR & FRANCIS odjinud (vzdálený přístup)
Podrobné informace k databázi Taylor & Francis Business, Management & Economics

STOR ARTS&SCIENCE VI JSTOR BUSINESS II

Databáze JSTOR ARTS & SCIENCE VI je digitální archiv špičkových amerických časopisů z oblasti společenských věd.
Databáze JSTOR BUSINESS II je digitální archiv předních amerických časopisů z oblasti ekonomie, plitiky, práva a psychologie.
Vstup do databáze JSTOR z areálu Na Karmeli
Vstup do databáze JSTOR odjinud (vzdálený přístup)

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy
se nachází v přízemí budovy C (bývalý klášter), v místnosti C 010
Telefonický kontakt na knihovnu: +420 326 823 060
e-mailový kontakt: knihovna@savs.cz