Menu
všechny odborné certifikáty

Advanced Strategic Procurement - Mgr. studium

Základní informace o certifikátu

Certifikát "Advanced Strategic Procurement" je určen studentům navazujících magisterských programů a jejich specializací na Škoda Auto Vysoké škole a je vydáván pod záštitou oddělení Nákupu Škoda auto a.s. Po splnění certifikátu budou mít absolventi nejenom řadu odborných znalostí získaných v rámci výuky, ale také praktické dovednosti, jež získají v rámci odborné praxe na oddělení Nákupu Škoda Auto.
Předměty jsou vyučovány v sídle Škoda Auto Vysoké školy. Lze uznat i předměty již dříve absolvované na Škoda Auto Vysoké škole nebo jiné VŠ.

Proč právě tento certifikát?

  • Umožní hlouběji se seznámit s problematikou nákupu
  • Nahlédnete do procesů nákupu ve společnosti Škoda Auto
  • Prohloubíte své odborné dovednosti

Podmínky pro získání certifikátu

Základní podmínky pro získání certifikátu jsou:

  • Být studentem navazujícího magisterského studia programu Ekonomika a management  (všech specializací) a programu Podniková ekonomika a manažerská informatika Škoda Auto Vysoké školy.
  • Uhradit poplatek 300 Kč na účet školy. 

Předmětová skladba certifikátu

Absolvent navazujícího magisterského studia musí absolvovat v rámci svého studia na ŠAVŠ tyto předměty:

- RDR - Řízení dodavatelských řetězců 

- SRR - Simulace řízení dodavatelských řetězců 

- STMR – Strategický marketing management

- Odborná praxe – v oblasti nákupu, praxi je potřeba vykonávat systematicky po dobu alespoň 3 měsíců ve společnosti Škoda Auto a.s.

- Diplomová práce - z oblasti nákupu nebo relevantní pro oblast nákupu

Žádost o vydání certifikátu

Žádost o vydání certifikátu a jeho předání:

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu“), žádost bude doplněna o potvrzení o absolvované praxi. O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením. Studijní oddělení zkontroluje splnění podmínek pro udělení certifikátu, zajistí podpis odborného garanta, předloží k podpisu rektorovi a zajistí předání certifikátu studentovi.