Menu
všechny odborné certifikáty

Candidate European Logistician – cELog

Základní informace o certifikátu

Evropská logistická asociace (ELA) v zájmu zvýšení úrovně kvalifikace evropských logistických odborníků a jejich uplatnění na národní i evropské úrovni vytvořila systém standardů pro oblast řízení dodavatelských řetězců a logistických systémů a zároveň otevřela celoevropský program certifikace pro všechny pracovníky z logistické praxe, kteří těmto standardům vyhoví.

Škoda Auto Vysoká škola prošla náročným akreditačním procesem, díky kterému mohou studenti specializace Logistika a management kvality a bakalářského programu Průmyslový management získat certifikát „Candidate European Logistician – cELog“.
 

Proč právě tento certifikát?

  • Certifikát má celoevropskou platnost.
  • Je vystavován přímo Evropskou logistickou asociací.
  • Je uznávaným kvalifikačním standardem v logistice a řízení dodavatelského řetězce.

  

Podmínky pro získání certifikátu

  • Student specializace Logistika a management kvality nebo bakalářského programu Průmyslový management.
  • Student je držitelem certifikátu Logistický management II.
  • Uhrazení poplatku 3500 Kč na účet školy, která bude převedena České logistické Asociaci

Předmětová skladba certifikátu

Předmětová skladba certifikátu Logistický Management II.

Žádost o vydání certifikátu

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu“). O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením.