Menu
všechny odborné certifikáty

cEJLOG - Candidate European Junior Logistican

Základní informace o certifikátu

Evropská logistická asociace (ELA) v zájmu zvýšení úrovně kvalifikace evropských logistických odborníků a jejich uplatnění na národní i evropské úrovni vytvořila systém standardů pro oblast řízení dodavatelských řetězců a logistických systémů a zároveň otevřela celoevropský program certifikace pro všechny pracovníky z logistické praxe, kteří těmto standardům vyhoví.

Proč právě tento certifikát?

Certifikát s celoevropskou platností je předán úspěšným logistickým profesionálům, který vystavuje Evropská Logistická Asociace se sídlem v Bruselu.

 

Podmínky pro získání certifikátu

Podmínky získání

- absolvent bakalářské studijní specializace Logistika a Management kvality

- student musí být držitelem certifikátu Logistický Management II

- úhrada poplatku 1700 Kč

Předmětová skladba certifikátu

Předmětová skladba certifikátu Logistický Management II.

Žádost o vydání certifikátu

cEJLOG - Candidate European Junior Logistician je vydáván Českou logistickou asociací na základě studentem podané žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu").