Menu
všechny odborné certifikáty

I - Specialista počítačové sítě, administrátor

Základní informace o certifikátu

Absolvování Certifikátu I - Specialista počítačové sítě/administrátor dává studentům příležitost seznámit se s možností přímé počítačové podpory využívané v podniku. Vedle dobré znalosti kancelářského software je kladen důraz na teoretické i praktické znalosti základů práce v oblasti technické infrastruktury a síťových technologií. Díky tomu se držitel certifikátu uplatní např. jako "mladší" administrátor podnikové počítačové sítě. 

Všechny předměty budou vyučovány v sídle Škoda Auto Vysoké školy v Mladé Boleslavi. 

 

Proč právě tento certifikát?

 • Základní znalosti ICT jsou v současnosti nezbytnou platformou pro komunikaci v podnicích všech výrobních odvětvích. 
 • Absolvováním předepsaných předmětů student získá základní znalosti o ICT používaných v řízení dnešního podniku. 
 • Absolvent získá přidanou hodnotu pro uplatnění ve výrobním podniku. 

Podmínky pro získání certifikátu

 • Nižší verze certifikátu určená celoplošně pro všechny studijní programy ŠAVŠ
 • Absolvování předmětu z předepsané nabídky
 • Dosažení studijního průměru z těchto předmětu maximálně 2,5. 
 • Uhrazení poplatku 300 Kč na účet školy. 

Předmětová skladba certifikátu

Předměty, které musí student povinně absolvovat:

 • Technická infrastruktura a síťové technologie
 • Bezpečnost podnikání a ochrana dat
 • Řízení podnikové informatiky I
 • Informatika I
Předměty s tématikou IT, které by měl student absolvovat (minimálně jeden předmět): 
 • Informační systémy
 • Základy procesního řízení
 • Plánování a řízení projektů informačních systémů

Žádost o vydání certifikátu

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu"). O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením.