Menu
všechny odborné certifikáty

ICT Management

Základní informace o certifikátu

Certifikát ICT management I mohou získat studenti bakalářských i navazujících magisterských programů a jejich specializací. Pro vydání certifikátu ICT management lze uznat i předměty již dříve absolvované na ŠKODA AUTO Vysoké škole nebo jiné VŠ.

 

Proč právě tento certifikát?

  •  Umožní blíže poznat problematiku informačních technologií
  •  Prohloubíte své odborné dovednosti

 

Podmínky pro získání certifikátu

  • Být studentem bakalářského studijního programu Ekonomika a management nebo Průmyslový management, nebo magisterského navazujícího studia programu Ekonomika a management
  • Dosáhnout studijního průměru z těchto absolvovaných předmětů 2,5 nebo lepšího (Výpočet průměru je shodný jako pro účely prospěchového stipendia).
  • Úhrada poplatku 300 Kč na účet školy. 

Předmětová skladba certifikátu

Absolvovat povinně předměty:
- Algoritimizace a programování
- Řízení podnikové informatiky
- Základy procesního řízení

- Absolvovat alespoň 1 z předmětů: 

- Datová analýza a databáze

- Bezpečnost podnikání a ochrana dat

- Plánování a řízení projektů informačních systémů

Žádost o vydání certifikátu

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátuŮ). O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením.

Studijní oddělení zkontroluje splnění podmínek pro udělení certifikátu, zajistí podpis odborného garanta, předloží k podpisu rektorovi a zajistí předání certifikátu studentovi.