Menu
všechny odborné certifikáty

II - Specialista vývoje, programátor

Základní informace o certifikátu

Absolvování Certifikátu II - Specialista vývoje/programátor dává studentům příležitost seznámit se s možností vývoje aplikací využívaných v podniku. Vedle dobré znalosti algoritmizace, programování a vývoje prostředí je kladen důraz na základní znalosti v oblasti teoretické informatiky a jejich aplikací v praxi. Díky tomu se držitel certifikátu uplatní např. jako "mladší" vývojář, resp. programátor. 

Všechny předměty budou vyučovány v sídle Škoda Auto Vysoké školy v Mladé Boleslavi. 

Proč právě tento certifikát?

 • Osvojení si základních znalostí z algoritmizace a programování.
 • Absolvováním předepsaných předmětů student získá základní znalosti a vytváření, resp. modifikaci softwarových aplikací pro dobré fungování podniku. 
 • Absolvent získá přidanou hodnotu pro uplatnění v podniku zaměřeném na vývoj. 

Podmínky pro získání certifikátu

 • Vyšší verze cerfitikátu určená pro všechny technické studijní programy ŠAVŠ
 • Absolvování předmětů z předepsané nabídky.
 • Dosažení studijního průměru z těchto předmětů maximálně 2,5. 
 • Uhrazení poplatku 300 Kč na účet školy. 

Předmětová skladba certifikátu

Předměty, které student musí povinně absolvovat: 

 • Algoritmizace a programování
 • Technická infrastruktura a síťové technologie
 • Základy teroretické informatiky I
 • Řízení podnikové informatiky I
Předměty s tématikou IT, které by měl student absolvovat (minimálně jeden předmět): 
 • Informační systémy
 • Bezpečnost podnikání a ochrana dat
 • Základy procesního řízení
 • Plánování a řízení projektů informačních systémů
 • Numerické metody

Žádost o vydání certifikátu

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu"). O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením.