Menu
všechny odborné certifikáty

III – Specialista datového inženýrství

Základní informace o certifikátu

Absolvování Certifikátu III - Databázový specialista dává studentům příležitost seznámit se se správou a používáním systémů řízení báze dat v podniku. Vedle dobré znalosti databází, datových skladů a datových tržišť je kladen důraz na znalosti v oblasti bezpečnosti dat. Díky tomu se držitel certifikátu uplatní např. jako "mladší" správce systémů řízení báze dat. 

Všechny předměty budou vyučovány v sídle Škoda Auto Vysoké školy v Mladé Boleslavi. 

Proč právě tento certifikát?

 • Osvojení si základních znalostí z navrhování, správy a využívání databází. 
 • Absolvováním předepsaných předmětů student získá základní znalosti o vytváření, resp. modifikaci systémů řízení báze dat pro dobré fungování podniku. 
 • Absolvent získá  přidanou hodnotu pro uplatnění v podniku zaměřeném na vývoj. 

Podmínky pro získání certifikátu

 • Vyšší verze certifiátu určená pro všechny technické studijní programy Škoda Auto Vysoké školy
 • Absolvování předmětů z předepsané nabídky. 
 • Dosažení studijního průměru z těchto předmětů maximálně 2,5. 
 • Uhrazení poplatku 300 Kč na účet školy. 

Předmětová skladba certifikátu

Předměty, které musí student povinně absolvovat: 

 • Datové inženýrství
 • Datová analýza a databáze
 • Informační analýza business systémů
 • Základy teoretické informatiky II
Předměty s tématikou IT, které by měl student absolvovat (minimálně jeden předmět): 
 • Řízení podnikové informatiky II
 • Bezpečnost podnikání a ochrana dat
 • Základy procesního řízení
 • Plánování a řízení projektů informačních systémů

Žádost o vydání certifikátu

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu"). O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením.