Menu
všechny odborné certifikáty

Logistický management I

Základní informace o certifikátu

Certifikát Logistický management I je vydáván pod záštitou České logistické asociace. Jeho absolvování studentům dá jedinečnou možnost blíže poznat logistické procesy, a to nejenom ve společnosti ŠKODA AUTO. Certifikát mohou získat studenti bakalářského i navazujícího magisterského studia. Předměty budou vyučovány v sídle ŠKODA AUTO Vysoké školy v Mladé Boleslavi. Lze uznat i předměty z jiné VŠ.

Proč právě tento certifikát?

  • Umožní hlouběji se seznámit s logistickou problematikou
  • Nahlédnete do procesů logistiky, a to nejenom ve společnosti ŠKODA AUTO
  • Prohloubíte své odborné dovednosti

Podmínky pro získání certifikátu

  • Student musí absolvovat v rámci svého studia na ŠAVŠ předmět Logistika podniku
  • Student musí absolvovat minimálně dva předměty z předepsané nabídky volitelných předmětů
  • Podmínkou získání certifikátu je dosažení studijního průměru z absolvovaných předmětů 2,5 nebo lepšího. Výpočet průměru je shodný jako pro účely prospěchového stipendia.
  • Uhradit poplatek 300 Kč na účet školy. 

Předmětová skladba certifikátu

Předměty, které musí student povinně absolvovat:

LP – Logistika podniku

Předměty, které může student volitelně absolvovat (minimálně však 2):

VPLP - Vybrané případy z logistické praxe

GL - Green logistika

SRR - Simulace řízení dodavatelských řetězců

PSLP1 - Počítačová simulace logistických procesů I

VOON - Vybrané otázky z oblasti nákupu

MSV - Metody štíhlé výroby

MSV 2 - Metody štíhlé výroby II

PVAP - Plánování výroby v automobilovém průmyslu

VKMK - Vybrané kapitoly z managementu kvality

MKAP - Management kvality v automobilovém průmyslu

LPR – Logistické praktikum

SDR - Štíhlé dodavatelské řetězce (pouze studenti navazujícího magisterského studia)

MPLS - Modelování produkčních a logistických systémů (pouze studenti navazujícího magisterského studia)

ITR - Innovative Trends in International Supply Chain Management (pouze studenti navazujícího magisterského studia)

Žádost o vydání certifikátu

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu). O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením.

Studijní oddělení zkontroluje splnění podmínek pro udělení certifikátu, zajistí podpis odborného garanta, předloží k podpisu rektorovi a zajistí předání certifikátu studentovi.