Menu
všechny odborné certifikáty

Logistický management I

Základní informace o certifikátu

Certifikát Logistický management I je vydáván pod záštitou České logistické asociace. Jeho absolvování studentům dá jedinečnou možnost blíže poznat logistické procesy, a to nejenom ve společnosti Škoda Auto a.s. Certifikát mohou získat studenti bakalářského i navazujícího magisterského studia. Předměty budou vyučovány v sídle Škoda Auto Vysoké školy v Mladé Boleslavi. Lze uznat i předměty z jiné vysoké školy.
 
 

Proč právě tento certifikát?

 • Hlouběji se seznámíte s logistickou a související tématikou.
 • Nahlédnete do procesů logistiky, a to nejenom ve společnosti Škoda Auto a.s.
 • Osvojíte si praktické logistické dovednosti.

Podmínky pro získání certifikátu

 • Absolvování předmětu Logistika podniku.
 • Absolvování alespoň dvou volitelných logistických nebo příbuzných předmětů z předepsané nabídky.
 • Dosažení studijního průměru z těchto předmětů 2,5 nebo lepšího.
 • Uhrazení poplatku 300 Kč na účet školy.

Předmětová skladba certifikátu

Předmět, který musí student povinně absolvovat:

 • LP - Logistika podniku
Předměty, které může student volitelně absolvovat (minimálně však 2):
 • VPLP - Vybrané případy z logistické praxe (předmět vyučován manažery Škoda Auto a.s.)
 • GL - Green logistika (předmět vyučován ve spolupráci se Škoda Auto a.s.)
 • SRR - Simulace řízení dodavatelských řetězců (počítačová simulační hra Supply Chain & Channel Management)
 • PSLP1 - Počítačová simulace logistických procesů I (aplikace v software Plant Simulation)
 • LOPR - Logistické praktikum (projektování a konstruování logistických regálových systémů)
 • VOON - Vybrané otázky z oblasti nákupu (předmět vyučován manažery Škoda Auto a.s.)
 • MSV - Metody štíhlé výroby (tréninkové moduly a hry)
 • MSV 2 - Metody štíhlé výroby II (tréninkové moduly a hry)
 • PVAP - Plánování výroby v automobilovém průmyslu (předmět vyučován manažery Škoda Auto a.s.)
 • VKMK - Vybrané kapitoly z managementu kvality (předmět vyučován manažery Škoda Auto a.s.)
 • MKAP - Management kvality v automobilovém průmyslu (předmět vyučován ve spolupráci se Škoda Auto a.s.)
 • SVD - Sustainable Vehicle Design and Supply Chain Management (předmět vyučován e-learningově bez účasti studentů na přímé výuce)
 • SDR - Štíhlé dodavatelské řetězce (pouze studenti navazujícího magisterského studia)
 • MPLS - Modelování produkčních a logistických systémů (pouze studenti navazujícího magisterského studia)
 • ITR - Innovative Trends in International Supply Chain Management (předmět vyučován ve spolupráci s Regensburg University of Applied Sciences, pouze studenti navazujícího magisterského studia)

Žádost o vydání certifikátu

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu"). O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením.