Menu
všechny odborné certifikáty

Logistický management II

Základní informace o certifikátu

Certifikát Logistický management II je vydáván pod záštitou České logistické asociace. Jeho absolvování studentům dá jedinečnou možnost blíže poznat logistické procesy, a to nejenom ve společnosti Škoda Auto a.s. Certifikát mohou získat studenti bakalářského i navazujícího magisterského studia. Předměty budou vyučovány v sídle Škoda Auto Vysoké školy v Mladé Boleslavi. Lze uznat i předměty z jiné vysoké školy.

Proč právě tento certifikát?

 • Získáte pokročilé znalosti z oblasti logistiky a souvisejících procesů.
 • O své bohaté zkušenosti se s Vámi poděli manažeři ze Škoda Auto a.s. a dalších podniků.
 • Osvojíte si praktické logistické dovednosti.
 • Pokud studujete specializaci Logistika a management kvality nebo bakalářský program Průmyslový management a splníte podmínky tohoto certifikátu, automaticky splníte také podmínky certifikátu Evropské logistické asociace „Candidate European Logistician – cELog“.

Podmínky pro získání certifikátu

Podmínky pro specializaci Logistika a management kvality:

 • Dosažení studijního průměru z logistických a příbuzných předmětů 2,5 nebo lepšího (do průměru se zahrnují předměty z předmětové skladby certifikátu, které student v průběhu studia absolvoval).
 • Uhrazení poplatku 300 Kč na účet školy.
Podmínky pro bakalářský program Průmyslový management:
 • Absolvování alespoň dvou volitelných logistických nebo příbuzných předmětů z předepsané nabídky.
 • Dosažení studijního průměru z logistických a příbuzných předmětů programu a 2,5 nebo lepšího (do průměru se zahrnují předměty z předmětové skladby certifikátu, které student v průběhu studia absolvoval).
 • Uhrazení poplatku 300 Kč na účet školy.
Podmínky pro ostatní programy a specializace:
 • Absolvování předmětů Logistika podniku, Organizace a řízení výroby, Projektový management a Management kvality.
 • Absolvování alespoň dvou volitelných logistických nebo příbuzných předmětů z předepsané nabídky.
 • Dosažení studijního průměru z těchto předmětů 2,5 nebo lepšího.
 • Uhrazení poplatku 300 Kč na účet školy.

Předmětová skladba certifikátu

Předměty, které musí student povinně absolvovat:

 • LP - Logistika podniku
 • ORV - Organizace a řízení výroby 
 • PMNG - Projektový management 
 • MNK - Management kvality
Předměty, které může student volitelně absolvovat (minimálně však 2):
 • VPLP - Vybrané případy z logistické praxe (předmět vyučován manažery Škoda Auto a.s.)
 • GL - Green logistika (předmět vyučován ve spolupráci se Škoda Auto a.s.)
 • SRR - Simulace řízení dodavatelských řetězců (počítačová simulační hra Supply Chain & Channel Management)
 • PSLP1 - Počítačová simulace logistických procesů I (aplikace v software Plant Simulation)
 • LOPR - Logistické praktikum (projektování a konstruování logistických regálových systémů)
 • VOON - Vybrané otázky z oblasti nákupu (předmět vyučován manažery Škoda Auto a.s.)
 • MSV - Metody štíhlé výroby (tréninkové moduly a hry)
 • MSV 2 - Metody štíhlé výroby II (tréninkové moduly a hry)
 • PVAP - Plánování výroby v automobilovém průmyslu (předmět vyučován manažery Škoda Auto a.s.)
 • VKMK - Vybrané kapitoly z managementu kvality (předmět vyučován manažery Škoda Auto a.s.)
 • MKAP - Management kvality v automobilovém průmyslu (předmět vyučován ve spolupráci se Škoda Auto a.s.)
 • SVD - Sustainable Vehicle Design and Supply Chain Management (předmět vyučován e-learningově bez účasti studentů na přímé výuce)
 • SDR - Štíhlé dodavatelské řetězce (pouze studenti navazujícího magisterského studia)
 • MPLS - Modelování produkčních a logistických systémů (pouze studenti navazujícího magisterského studia)
 • ITR - Innovative Trends in International Supply Chain Management (předmět vyučován ve spolupráci s Regensburg University of Applied Sciences, pouze studenti navazujícího magisterského studia)

Žádost o vydání certifikátu

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu“). O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením.

Studijní oddělení zkontroluje splnění podmínek pro udělení certifikátu, zajistí podpis odborného garanta, předloží k podpisu rektorovi a zajistí předání certifikátu studentovi.