Menu
všechny odborné certifikáty

Logistický management II

Základní informace o certifikátu

Certifikát Logistický management II je vydáván pod záštitou České logistické asociace. Jeho absolvování studentům dá jedinečnou možnost blíže poznat logistické procesy, a to nejenom ve společnosti ŠKODA AUTO. Certifikát mohou získat studenti bakalářského i navazujícího magisterského studia. Předměty budou vyučovány v sídle ŠKODA AUTO Vysoké školy v Mladé Boleslavi. Lze uznat i předměty z jiné VŠ.

Proč právě tento certifikát?

  • Umožní hlouběji se seznámit s logistickou problematikou
  • Nahlédnete do procesů logistiky, a to nejenom ve společnosti ŠKODA AUTO
  • Prohloubíte své odborné dovednosti
  • Umožní získat vyšší úroveň logistického certifikátu cejLog

Podmínky pro získání certifikátu

Podmínky pro získání certifikátu

Základní podmínky pro získání certifikátu jsou:

 - Student musí absolvovat v rámci svého studia na ŠAVŠ předměty Organizace a řízení výroby I, Logistika podniku, Simulace řízení dodavatelských řetězců, Projektový management a Management kvality

- Student musí absolvovat minimálně jeden předmět z předepsané nabídky volitelných předmětů

- Podmínkou získání certifikátu je dosažení studijního průměru z absolvovaných předmětů 2,5 nebo lepšího. Výpočet průměru je shodný jako pro účely prospěchového stipendia
- Uhradit poplatek 300 Kč na účet školy. 

Předmětová skladba certifikátu

Předmětová skladba certifikátu

Předměty, které musí student povinně absolvovat:

ORV - Organizace a řízení výroby I

LP - Logistika podniku

SRR - Simulace řízení dodavatelských řetězců

PMNG - Projektový management

MNK - Management kvality

Předměty, které může student volitelně absolvovat (minimálně však 1):

VPLP - Vybrané případy z logistické praxe

GL - Green logistika

PSLP1 - Počítačová simulace logistických procesů I

VOON - Vybrané otázky z oblasti nákupu

MSV - Metody štíhlé výroby

MSV 2 - Metody štíhlé výroby II

PVAP - Plánování výroby v automobilovém průmyslu

VKMK - Vybrané kapitoly z managementu kvality

MKAP - Management kvality v automobilovém průmyslu

LPR – Logistické praktikum

SDR - Štíhlé dodavatelské řetězce (pouze studenti navazujícího magisterského studia)

MPLS - Modelování produkčních a logistických systémů (pouze studenti navazujícího magisterského studia)

ITR - Innovative Trends in International Supply Chain Management (pouze studenti navazujícího magisterského studia)

Žádost o vydání certifikátu

Žádost o vydání certifikátu a jeho předání

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu“). O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením.

Studijní oddělení zkontroluje splnění podmínek pro udělení certifikátu, zajistí podpis odborného garanta, předloží k podpisu rektorovi a zajistí předání certifikátu studentovi.

Studenti, kteří úspěšně absolvují studijní obor Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality a získají certifikát Logistický management stupeň II, mohou žádat o certifikát Evropské logistické asociace Candidate European Junior Logistician cEJLog. Tento evropský certifikát je vydáván Českou logistickou asociací za poplatek. Bližší informace podá Studijní oddělení.