Menu
všechny odborné certifikáty

Specialista managementu v automotive

Základní informace o certifikátu

Certifikát Specialista Managementu v Automotive je vydáván pod záštitou oddělení Výroba a logistika Škoda Auto a.s. Získání certifikátu dokládá znalosti z oblasti mechanické, elektrické a elektronické stavby automobilů a z moderní automobilové výroby, které jsou předávány prostřednictvím odborníků z praxe. Tyto znalosti jsou doplněny o moderní disciplíny jako je 3D tisk, programování výrobních zařízení a znalosti z oboru IT. Certifikát mohou získat studenti navazujícího magisterského studijního programu Průmyslový management. Předměty budou vyučovány v sídle Škoda Auto Vysoké školy v Mladé Boleslavi. 

Proč právě tento certifikát?

 • Seznámíte se s problematikou současného strojírenství, elektrotechniky a automatizace v intencích iniciativy Průmysl 4.0
 • Absolvování předepsaných předmětů směřuje k posílení kompetencí souvisejících s využíváním moderních počítačových metod a IT technologií v průmyslu. 
 • Získáte praktické dovednosti žádané v průmyslových firmách. 

Podmínky pro získání certifikátu

 • Vyšší verze technického certifikátu je určena především pro navazující magisterský studijní program Průmyslový management. 
 • Studium magisterského studijního programu Průmyslový management.
 • Absolvování alespoň čtyř volitelných předmětů z předepsané nabídky. 
 • Dosažení studijního průměru z těchto předmětů 2,5 nebo lepšího. 
 • Uhrazení poplatku 300 Kč na účet školy. 

Předmětová skladba certifikátu

Předměty, které musí student povinně absolvovat: 

 • Mechanické části automobilu.
 • Elektrické a elektronické části automobilu. 
 • Moderní automobilová výroba.
 • Nové trendy v automobilovém průmyslu. 
Předměty s technikou tématikou, které může student volitelně absolvovat (minimálně však 2): 
 • CAD
 • VR - Virtuální realita
 • Z3DT - Základy 3D tisku
 • PRR - Programování robotů
 • PLC - Programování systémů řízení výrobních zařízení
 • PVAP - Plánování výroby v automobilovém průmyslu (předmět vyučován manažery Škoda Auto a.s.)
Předměty s IT tématikou, kteér může student volitelně absolvovat (minimálně však 3): 
 • TIST - Technická infrastruktura a síťové technologie
 • ŘPI I - Řízení podnikové informatiky I
 • BPOD - Bezpečnost podnikání a ochrana dat
 • ZPŘ - Základy procesního řízení
 • AP - Algoritmizace a programování
 • DAD - Datová analýza a databáze
 • NM - Numerické metody 

Žádost o vydání certifikátu

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu"). O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením.