Menu
všechny odborné certifikáty

Specialista průmyslu 4.0.

Základní informace o certifikátu

Certifikát Specialista průmyslu 4.0 je vydáván pod záštitou oddělení Výroba a logistika Škoda Auto a.s. Jeho absolvování studentům dává jedinečnou možnost blíže poznat problematiku moderního strojírenství a elektrotechniky včetně virtuálních technologií a technologií Průmyslu 4.0. Certifikát mohou získat studenti bakalářského studijního programu Průmyslový management. Předměty budou vyučovány v sídle Škoda Auto Vysoké školy v Mladé Boleslavi. 

Proč právě tento certifikát?

 • Seznámíte se s problematikou současného strojírenství, elektrotechniky automatizace v intencích iniciativy Průmysl 4.0.
 • Absolvování předepsaných předmětů směřuje k posílení kompetencí souvisejících s využíváním moderních počítačových metod a IT technologií v průmyslu. 
 • Získáte praktické dovednosti žádané v průmyslových firmách. 

Podmínky pro získání certifikátu

 • Vyšší verze technického certifikátu je určena pouze pro bakalářský program Průmyslový management
 • Studium bakalářského studijního programu Průmyslový management
 • Absolvování alespoň čtyř volitelných předmětů z předepsané nabídky.
 • Dosažení studijního průměru z těchto předmětů 2,5 nebo lepšího. 
 • Uhrazení poplatku 300 Kč na účet školy. 

Předmětová skladba certifikátu

Předměty, které musí student povinně absolvovat: 

 • Technické předměty studijního programu Průmyslový management
 • Nauka o materiálu
 • Konstruování
 • Strojírenská výroba
 • Elektrotechnika
 • Části strojů
 • Automatické řízení
 • Automobilová technika
Předměty s technickou tématikou, které může student volitelně absolvovat (minimálně však 2): 
 • VR - Virtuální realita
 • Z3DT - Základy 3D tisku
 • PRR - Programování robotů
 • PVAP - Plánování výroby v automobilovém průmyslu (předmět vyučován manažery Škoda Auto a.s.)
 • PLRS - Programování logických řídících systémů
 • NTA - nové trendy v automobilovém průmyslu
Předměty s IT tématikou, které může student volitelně absolvovat (minimálně však 3): 
 • TIST - Technická infrastruktura a síťové technologie
 • ŘPI I - Řízení podnikové informatiky I
 • BPOD - Bezpečnost podnikání a ochrana dat
 • ZPŘ - Základy procesního řízení
 • AP - Algoritmizace a programování
 • DAD - Datová analýza a databáze
 • NM - Numerické metody

Žádost o vydání certifikátu

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu"). O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením.