Menu
všechny odborné certifikáty

Strategic Human Resource Management Foundations (Bakalářské studium)

Základní informace o certifikátu

Certifikát "Strategic Human Resource Management Foundations" je určen studentům bakalářských programů a jejich specializací na Škoda Auto Vysoké škole a je vydáván pod záštitou oddělení People & Culture Škoda Auto a.s. Po splnění certifikátu budou mít absolventi nejenom řadu odborných znalostí získaných v rámci výuky, ale také praktické dovednosti, jež získají v rámci odborné praxe na oddělení People Škoda Auto. Předměty jsou vyučovány v sídle Škoda Auto Vysoké školy. Lze uznat i předměty již dříve absolvované na Škoda Auto Vysoké škole nebo jiné VŠ.

Proč právě tento certifikát?

 • Umožní hlouběji se seznámit s problematikou HR
 • Nahlédnete do HR ve společnosti Škoda Auto
 • Prohloubíte své odborné dovednosti

Podmínky pro získání certifikátu

 • Být studentem bakalářského studijního programu Ekonomika a management libovolné specializace nebo programu Podniková ekonomika a manažerská informatika Škoda Auto Vysoké školy.
 • Uhradit poplatek 300 Kč na účet školy.

Předmětová skladba certifikátu

Absolvent bakalářského studia musí absolvovat v rámci svého studia na ŠAVŠ následující předměty a podmínky pro získání certifikátu:

 • Vybrané případy z personální praxe – předmět za 3 kredity (zvaní hosté – garantka Mgr. Eva Švejdarová MBA, M.A., Ph.D.) 
 • Personální management II
 • Etika v personálním řízení
 • Povinná odborná praxe v oblasti People & Culture je potřeba vykonávat vždy po dobu 5 měsíců (v rámci jednoho semestru od září do konce ledna) ve společnosti Škoda Auto a.s.
 • Oblast People & Culture vychází studentům vstříc při vykonávání praxe-studenti mohou svou praxi flexibilně přizpůsobit svým potřebám (např. změna oddělení uvnitř odborné oblasti HR)
 • Bakalářská práce – z oblasti HR nebo relevantní pro oblast People & Culture
 • Peer – Stínování kolegy-kolegyně na praxi (jiné oddělení v rámci People & Culture)
 • Písemná individuální reflexe a prezentace výstupů před zástupci ŠA a ŠAVŠ

Žádost o vydání certifikátu

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu“), žádost bude doplněna o potvrzení o absolvované praxi. O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením. Studijní oddělení zkontroluje splnění podmínek pro udělení certifikátu, zajistí podpis odborného garanta, předloží k podpisu rektorovi a zajistí předání certifikátu studentovi.