Menu
všechny odborné certifikáty

Strategic Procurement Foundations - Bc. studium

Základní informace o certifikátu

Certifikát "Strategic Procurement Foundations" je určen studentům bakalářských programů a jejich specializací na Škoda Auto Vysoké škole a je vydáván pod záštitou oddělení Nákupu Škoda Auto a.s. Po splnění certifikátu budou mít absolventi nejenom řadu odborných znalostí získaných v rámci výuky, ale také praktické dovednosti, jež získají v rámci odborné praxe na oddělení Nákupu Škoda Auto. Předměty jsou vyučovány v sídle Škoda Auto Vysoké školy. Lze uznat i předměty již dříve absolvované na Škoda Auto Vysoké škole nebo jiné VŠ.

Proč právě tento certifikát?

  • Umožní hlouběji se seznámit s problematikou nákupu
  • Nahlédnete do procesů nákupu ve společnosti Škoda Auto
  • Prohloubíte své odborné dovednosti

Podmínky pro získání certifikátu

Základní podmínky pro získání certifikátu jsou:

Být studentem bakalářského studia programu Ekonomika a management (všech specializací) a programu Podniková ekonomika a manažerská informatika Škoda Auto Vysoké školy.

Uhradit poplatek 300 Kč na účet školy. 

Předmětová skladba certifikátu

Absolvent bakalářského studia musí absolvovat v rámci svého studia na ŠAVŠ předměty:

- VOON - Vybrané otázky z oblasti nákupu 

- B2B - B2B Marketing 

- NTA - Nové trendy v automobilovém průmyslu 

- Povinná/nepovinná odborná praxe v oblasti nákupu je potřeba vykonávat vždy po dobu 5 měsíců (v rámci jednoho semestru od září do konce ledna) ve společnosti Škoda Auto a.s.

- Oblast nákupu vychází studentům vstříc při vykonávání praxe-studenti mohou svou praxi flexibilně přizpůsobit svým potřebám (např. změna odděleni uvnitř odborné oblasti nákupu)

- Bakalářská práce - z oblasti nákupu nebo relevantní pro oblast nákupu

Žádost o vydání certifikátu

Žádost o vydání certifikátu a jeho předání:

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu“), žádost bude doplněna o potvrzení o absolvované praxi. O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením. Studijní oddělení zkontroluje splnění podmínek pro udělení certifikátu, zajistí podpis odborného garanta, předloží k podpisu rektorovi a zajistí předání certifikátu studentovi.