Menu
všechny odborné certifikáty

Strategic Purchasing Foundations - Bc. studium

Základní informace o certifikátu

Certifikát Nákupní specialista je určen studentům bakalářských programů a jejich specializací na ŠKODA AUTO Vysoké škole a je vydáván pod záštitou oddělení Nákup ŠKODA AUTO a.s. Po splnění certifikátu budou mít absolventi nejenom řadu odborných znalostí získaných v rámci výuky, ale také praktické dovednosti, jež získají v rámci odborné praxe na oddělení Nákup ŠKODA AUTO. Předměty jsou vyučovány v sídle ŠKODA AUTO Vysoké školy. Lze uznat i předměty již dříve absolvované na ŠKODA AUTO Vysoké škole nebo jiné VŠ.

Proč právě tento certifikát?

  • Umožní hlouběji se seznámit s problematikou nákupu
  • Nahlédnete do procesů nákupu ve společnosti ŠKODA AUTO
  • Prohloubíte své odborné dovednosti

Podmínky pro získání certifikátu

Základní podmínky pro získání certifikátu jsou:

Být studentem bakalářského studia programu Ekonomika a management (všech specializací) a programu Podniková ekonomika a manažerská informatika ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Uhradit poplatek 300 Kč na účet školy. 

Předmětová skladba certifikátu

Absolvent bakalářského studia musí absolvovat v rámci svého studia na ŠAVŠ předměty:

- VOON - Vybrané otázky z oblasti nákupu (3 kr., klasifikovaný zápočet)u

- B2B - B2B Marketing (4 kr., zkouška) 

- NTA - Nové trendy v automobilovém průmyslu (3 kr., klasifikovaný zápočet)

- Povinná nebo nepovinná odborná praxe v oblasti nákupu

- Povinnou/nepovinnou odbornou praxi v oblasti nákupu je potřeba vykonávat vždy po dobu 5 měsíců (v rámci jednoho semestru od září do konce ledna) ve společnosti Škoda Auto a.s.

- Oblast nákupu vychází studentům vstříc při vykonávání praxe-studenti mohou svou praxi flexibilně přizpůsobit svým potřebám (např. změna odděleni uvnitř odborné oblasti nákupu)

- Bakalářská práce (Bakalářský seminář – 6 kr., Bakalářská práce 10 kr.) - z oblasti nákupu nebo relevantní pro oblast nákupu

Žádost o vydání certifikátu

Žádost o vydání certifikátu a jeho předání:

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu“), žádost bude doplněna o potvrzení o absolvované praxi. O způsobu předání bude student informován Studijním oddělením. Studijní oddělení zkontroluje splnění podmínek pro udělení certifikátu, zajistí podpis odborného garanta, předloží k podpisu rektorovi a zajistí předání certifikátu studentovi.