Menu

Spolupráce Škoda Auto Vysoké školy a Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT)

Spolupráce mezi Fakultou architektury ČVUT, Škoda Auto Vysokou školou, Škoda Auto a Nadačním fondem Škoda Auto byla uzavřena na základě memoranda, jehož cílem je propojování studentských komunit a rozvoj univerzitního prostředí. 

V memorandu o vzájemné spolupráci se strany zavazují spolupracovat na projektech, které povedou k těmto cílům. K tomu vytvoří platformu pro komunikaci a koordinaci své činnosti. Úkolem Stran je zapojovat studenty do této spolupráce a usilovat o kultivaci univerzitního prostředí. Nadační fond Škoda Auto podporuje rozvoj školství a mládeže ve vybraných regionech a je si vědom důležitosti investování do těchto oblastí. Celkově lze říci, že Memorandum má za cíl podporovat rozvoj vzdělání a mládeže a zlepšovat studentský život na univerzitách. 

Posláním Škoda Auto Vysoké školy je, vedle úkolů v oblasti vzdělávací a vědeckovýzkumné, také přispívat k atraktivitě města Mladá Boleslav. Navázání spolupráce s Fakultou architektury ČVUT a v jejím rámci projekt výstavy Město elektromobility je příspěvkem k této misi Škoda Auto Vysoké školy. Dohodnutá spolupráce mezi studenty našich vysokých škol má však i velký význam edukativní. Škoda Auto Vysoká škola dlouhodobě rozvíjí profesně zaměřené studijní programy v oblasti podnikové ekonomiky, mj. se zaměřením na finanční řízení, logistiku nebo marketing. Absolventi jsou připravováni pro práci v podnikovém prostředí, což znamená velice často řídit technické projekty nebo spolupracovat s odborníky různých technických oborů na jejich přípravě a realizaci. Propojení kreativity budoucích architektů se střízlivým uvažováním budoucích plánovačů, kontrolerů či logistiků při práci na společných studentských projektech bude bezesporu pro studenty obou vysokých škol profesně přínosné a jsem přesvědčen, že mezi studenty o tyto aktivity bude velký zájem."

p.rektor_atrium.jpg

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor Škoda Auto Vysoké školy

  • Pavel Mertlík (1961) je rektorem Škoda Auto Vysoké školy od února 2015. V letech 2012-2015 byl rektorem Bankovního institutu vysoké školy; předtím byl 11 let hlavním ekonomem Raiffeisenbank. V letech 1998-2001 byl místopředsedou vlády ČR pro hospodářskou politiku a ministrem financí (1999-2001). Před jmenováním členem vlády pracoval v České národní bance, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, v Ústavu prognózování ČR a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Publikoval řadu odborných studií v ČR i v zahraničí, zejména z oblasti teorie cen a empirických analýz transformace centrálně plánovaných ekonomik.  V letech 2014-2017 byl poradcem předsedy vlády pro oblast ekonomiky. V letech 2004-2006 byl prezidentem České společnosti ekonomické (ČSE). Absolvoval dlouhodobé studijní pobyty na Staffordshire University v Stoke on Trent (UK) a v Institutu Arbeit und Technik v Gelsenkirchenu (Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, SRN). Je ženatý, s manželkou Danou sdílí zálibu v cyklistice a lyžování.

Těším se, že naše spolupráce povede k praktickému propojení oborů, které k sobě patří – architektury a ekonomie – v souladu s principy udržitelného rozvoje. Holistický přístup k navrhování bere v úvahu mnoho faktorů, jako jsou sociální a kulturní kontext, environmentální dopad a finanční udržitelnost. V rámci této spolupráce mohou studenti navzájem rozšířit své znalosti a dovednosti a připravit se na kooperaci v prostředí architektonické praxe.“ 

L1001926_high.jpg

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

  • Je autorizovaný architekt a vysokoškolský pedagog, od roku 2022 děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze. V letech 2001 až 2002 absolvoval stáž u Renza Piana v italském Janově, od roku 2008 vede vlastní architektonický ateliér. Vedl tým studentů ČVUT, který se účastnil mezinárodní univerzitní soutěže Solar Decathlon se solárním domem AIR House. Na FA ČVUT vyučuje ateliér, je garant a přednášející předmětu Ekologie I a od roku 2018 vedoucí Ústavu navrhování II. Od roku 2015 do roku 2022 byl členem councilu Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), která se věnuje zvyšování kvality architektonického vzdělávání v Evropě.
  • Více informací naleznete zde.

„Spolupráce Nadačního fondu Škoda Auto se Škoda Auto Vysokou školou a Fakultou architektury ČVUT je pro nás novou důležitou platformou, jejímž prostřednictvím chceme vnést nový vítr do debaty o veřejném prostoru v Mladé Boleslavi. Myšlenky mladých architektů ve spojení s regionálním vhledem místní vysoké školy a pomocnou rukou našeho nadačního fondu představují ideální kombinaci pro otevírání nových témat a urbanistický rozkvět města dnes i v budoucnosti."

e138cfba68449a590dd26020ed8a1fa2.jpg

Martin Hrdlička 

  • Pocházím z rodiny škodováckých a boleslavských patriotů. Ve Škodovce pracoval můj dědeček, můj táta a nyní tam působím já jako vedoucí oddělení vývoje podvozků a agregátů.  Kromě technické role v automobilce jsem také členem správní rady Nadačního fondu Škoda Auto a jako garant programu „Kultura má zelenou“ se snažím pomáhat kulturnímu rozvoji regionu.
    K architektuře a umění mám velmi kladný vztah, vždyť můj druhý dědeček byl akademický malíř a inženýr architekt. Založil ve 20. letech 20. století zde v Mladé Boleslavi na průmyslové škole obor stavební vůbec první tohoto druhu v Československu. Architektura spojuje to nejlepší z techniky a umění. Když k tomu přidáte Mladou Boleslav, na výstavě „Budoucnost Mladé Boleslavi očima architektů“ dochází k protnutí hned tří mých životních lásek. Proto jsem rád, že vás mohu alespoň krátkým slovem uvítat u této brožury představující vystavované studentské projekty plné kreativity. Projekty, které pracují s těsným propojením automobilky a města a tuto symbiózu posouvají překvapivými urbanisticko-architektonickými řešeními do budoucnosti. Za Nadační fond Škoda Auto přeji Mladé Boleslavi i mladým architektům co nejvíce podobných vizí, které se promění v realitu. Rádi toho budeme součástí.

Slavnostní podpis memoranda a diskuze o výstavě Budoucnost města Mladá Boleslav očima architektů

 proběhla dne 16. 5. 2023 v atrium Vzdělávacího centra Na Karmeli 

Výstava ČVUT ve Vzdělávacím centru Na Karmeli 

IMG_2289.jpg

Budoucnost města Mladá Boleslav očima architektů 

Expozice znázorňuje, jak přemýšlí o architektuře a urbanismu budoucí Mladé Boleslavi autor podoby výstavy Adam Zajaček a další studenti z Fakulty architektury ČVUT v Praze pod vedením prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petra Hájka a Ing. arch. Jaroslava Hulína. 

Centrálním prvkem výstavy je specifická závěsná instalace, která znázorňuje citlivé propojení města s automobilkou Škoda Auto, včetně námětů studentů na budoucí rozvoj města. 

Práce vznikly jako společný projekt Fakulty architektury ČVUT v Praze a Nadačního fondu Škoda Auto za podpory Škoda Auto Vysoké školy statutárního města Mladá Boleslav a nadačního fondu Art-Now. 

Výstavu je možné navštívit v otevírací době Vzdělávacího centra Na Karmeli. 

  • Po - Pá 6:00 - 22:00
  • So 7:00 - 19:00 

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek 

Jsem architekt ve vlastním studiu Petr Hájek Architekti a téměř 20 let také univerzitní pedagog na FA ČVUT. Výstava s názvem Město elektromobility představí celkem 19 unikátních projektů od 19 studentů Fakulty architektury ČVUT, kteří se zamysleli nad architektonickým i urbanistickým rozvojem Mladé Boleslavi konkrétně tedy území města a automobilky Škoda Auto. Na projektech jsme pracovali skoro 3 semestry a své nápady nosili jak studenti bakalářských tak magisterských ročníků. Mezi jejich návrhy najdeme atypické domy, nečekaná řešení chybějících parkovacích míst, kulturní a co-workingová centra i ocelové lávky, které spojují historicky významné části města. Jsem rád, že se studenti ateliéru nezalekli a zpracovali velmi různorodé a sebevědomé návrhy, jak by se Mladá Boleslav mohla dále rozvíjet.

Adam Zajaček 

Adam Zajaček je končící student FA ČVUT. Pod značkou NotReallyCorrect se společně s Tran Anh Tuanem zabývají řešeními na hranici nevkusu a hledají krásu tam, kde by ji ostatní zatratili.

Instalace formou zavěšeného modelu Mladé Boleslavi na dílenských jeřábech zobrazuje citlivé pouto mezi budoucností města a dalšího osudu automobilky. Její ztvárnění se odkazuje na průmyslovou historii a dává na odiv krásu běžných dílenských prvků a primitivních spojů, které ve vzájemném harmonickém propojení utváří specifický vizuál celku.

Jednotlivé studentské práce se pro řešení současných problémů a potřeb města zabývají využitím na první pohled špatně využitelných míst. Z těchto přístupů následně vznikají atypické projekty, jejichž cílem je vzbudit diskusi o nových potenciálech těchto přehlížených lokalit a iniciovat zájem města a jeho obyvatel v uvažování o podobě života v něm.