This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.

Get back to the opening page.

Logistický management II

Certifikát Logistický management II je vydáván pod záštitou České logistické asociace. Jeho absolvování studentům dá jedinečnou možnost blíže poznat logistické procesy, a to nejenom ve společnosti ŠKODA AUTO. Certifikát mohou získat studenti bakalářského i navazujícího magisterského studia. Předměty budou vyučovány v sídle ŠKODA AUTO Vysoké školy v Mladé Boleslavi. Lze uznat i předměty z jiné VŠ.

 

Proč právě tento certifikát?
- Umožní hlouběji se seznámit s logistickou problematikou
- Nahlédnete do procesů logistiky, a to nejenom ve společnosti ŠKODA AUTO
- Prohloubíte své odborné dovednosti

 

Co je pro získání certifikátu potřeba: 
- Být studentem bakalářského nebo navazujícího magisterského programu ŠKODA AUTO Vysoké školy
- Absolvovat předměty:
o Organizace a řízení výroby I
o Logistika podniku
o Projektový management
o Management kvality
o Simulace řízení dodavatelských řetězců
- Absolvovat minimálně jeden předmět z následující nabídky:
o Vybrané příklady z logistické praxe
o Green logistika
o Počítačová simulace logistických procesů I
o Vybrané otázky z oblasti nákupu
o Metody štíhlé výroby
o Metody štíhlé výroby II
o Plánování výroby v automobilovém průmyslu
o Vybrané kapitoly z managementu kvality
o Management kvality v automobilovém průmyslu
o Štíhlé dodavatelské řetězce (pouze studenti navazujícího magisterského studia)
o Modelování produkčních a logistických systémů (pouze studenti navazujícího magisterského studia)
o Innovative Trends in International Supply Chain Management (pouze studenti navazujícího magisterského studia)
- Dosáhnout studijního průměru z těchto absolvovaných předmětů 2,5 nebo lepšího (Výpočet průměru je shodný jako pro účely prospěchového stipendia).
- Student musí podat žádost po splnění stanovených podmínek v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu").

 

Studenti, kteří úspěšně absolvují studijní obor Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality a získají certifikát Logistický management stupeň II, mohou žádat o certifikát Evropské logistické asociace Candidate European Junior Logistician cEJLog. Tento evropský certifikát je vydáván Českou logistickou asociací za poplatek. Bližší informace podá Studijní oddělení.