Studijní oddělení

Studijní oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy je tu pro Vás! V Mladé Boleslavi nás najdete v 2. patře (místnost č. A208) a v Praze v místnosti č. PE.205. Naše studijní referentky se o Vás postarají jak před nástupem do studia, tak i během studia.


Studenti musí při vstupu na studijní oddělení odevzdat čestné prohlášení dle nařízení rektora.  

Omezené Úřední hodiny Mladá Boleslav

Omezené Úřední hodiny Praha

Kontakty

Ing. Lucie Kočí

vedoucí studijního oddělení, lucie.koci@savs.cz,+420 730 803 152

• péče o uchazeče o studium
• péče o studenty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu
• tvorba, změny v rozvrzích, konzultační, opačná forma studia
• státní závěrečné zkoušky
• zpracování žádostí v kontaktním centru
• potvrzení o studiu
• studijní poradenství při rozložení studijních povinností, doporučení jak postupovat v rámci studia, co si kdy zapsat, co lze odložit, apod.
• komunikace s úřady
• koordinace činností studijního oddělení

Ing. Kateřina Kulhavá, M.A.

studijní referentka, katerina.kulhava@savs.cz, +420 730 803 182

• péče o uchazeče o studium
• péče o studenty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu
• diplomové práce
• školné a financování studia (splátkové kalendáře)
• státní závěrečné zkoušky
• zpracování žádostí v konatktním centru
• potvrzení o studiu, předčasné zápisy, potvrzení na rok 
• dlouhodobé zápůjčky šatních skříněk
• organizace promocí, imatrikulací
• administrativní podpora studijního oddělení
• studijní poradenství při rozložení studijních povinností, doporučení jak postupovat v rámci studia, co si kdy zapsat apod.
• motivační, ubytovací, sociální stipendia


Jana Šťastná

studijní referentka, jana.stastna@savs.cz, +420 326 823 040, +420 730 803 124

• péče o uchazeče o studium
• péče o studenty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu
• přihlášky ke studiu
• motivační program
• změna formy studia
• změna oboru studia
• zanechání studia
• zpracování žádostí v kontaktním centru 
• potvrzení o studiu

Mgr. Alena Bednárová

studijní referentka, alena.bednarova@savs.cz, +420 730 803 125

• koordinace studentských praxí
• uznávání předmětů
• organizace promocí, imatrikulací
• bakalářské práce
• zpracování žádostí v kontaktním centru 
• potvrzení o studiu
• administrativní podpora studijního oddělení


Ing. Zdenka Makaloušová

studijní referentka pobočky Praha, zdenka.makalousova@savs.cz +420 730 803 171

• péče o uchazeče o studium
• péče o studenty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu
• přihlášky ke studiu
• zpracování žádostí v kontaktním centru
• financování studia (splátkové kalendáře)
• administrativní podpora studijního oddělení
• změna formy studia
• elektronické žádosti
• potvrzení o studiu


Důležité informace pro studenty

Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy mohou studijní oddělení kontaktovat přes Kontaktní centrum Akademického informačního systému ŠKODA AUTO Vysoké školy. V Kontaktním centru podávají veškeré žádosti, které jsou označeny dle typu řešené problematiky. Pokud nenaleznete příslušný formulář, použijte „Obecný dotaz/žádost".

Studijní oddělení prosí o respektování úředních hodin, při řešení bezodkladné záležitosti nebo naléhavého problému je možné si sjednat telefonem nebo e-mailem individuální čas, kdy je možné se dostavit na studijní oddělení i mimo úřední hodiny.

Potvrzení o studiu studijní oddělení vydává studentům v den zápisu do 1. semestru, mimo tento termín je třeba si potvrzení vytisknout a přijít si nechat potvrdit. Tisk se provádí v informačním systému v Portále studenta přes ikonku Potvrzení o studiu, kde je dostupná česká i anglická verze.

Potvrzení o studiu je v informačním systému dostupné vždy jen na aktuální semestr. Potvrzení zpětně je k nalezení v informačním systému na dokumentovém serveru v sekci Studijní oddělní. Je třeba jej předvyplnit, kromě data od a do (vyplňuje studijní oddělení), a přijít si nechat potvrdit na studijní oddělení.

Nevíte si s něčím rady? Máte mezi sebou rozdílné informace? Informujte se osobně na studijním oddělení, kde vám poradí, jaká varianta řešení je ta správná.

Na studijním oddělení je umístěna lékárnička.