Studijní oddělení

Studijní oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy je tu pro Vás! V Mladé Boleslavi nás najdete v 1. patře (místnost č. A208) a v Praze v místnosti č. 204. Naše studijní referentky se o Vás postarají jak před nástupem do studia, tak i během studia.

Úřední hodiny Mladá Boleslav 1.7.2020 - 23.8.2020 (20. - 24.7; 3.8 -7.8.2020 zavřeno)

Úřední hodiny Praha 1.7.2020 - 23.8.2020 (20. - 11.8.; 14.8; 21.8.2020 zavřeno)

Kontakty

Ing. Lucie Kočí

vedoucí studijního oddělení, lucie.bydzovska@savs.cz,+420 730 803 152

• péče o uchazeče o studium
• péče o studenty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu
• tvorba, změny v rozvrzích, konzultační, opačná forma studia
• státní závěrečné zkoušky
• zpracování žádostí v kontaktním centru
• potvrzení o studiu
• studijní poradenství při rozložení studijních povinností, doporučení jak postupovat v rámci studia, co si kdy zapsat, co lze odložit, apod.
• komunikace s úřady
• koordinace činností studijního oddělení

Ing. Kateřina Kulhavá, M.A.

studijní referentka, katerina.kulhava@savs.cz, +420 730 803 182

• péče o uchazeče o studium
• péče o studenty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu
• diplomové práce
• školné a financování studia (splátkové kalendáře)
• státní závěrečné zkoušky
• zpracování žádostí v konatktním centru
• potvrzení o studiu, předčasné zápisy, potvrzení na rok 
• dlouhodobé zápůjčky šatních skříněk
• organizace promocí, imatrikulací
• administrativní podpora studijního oddělení
• studijní poradenství při rozložení studijních povinností, doporučení jak postupovat v rámci studia, co si kdy zapsat apod.
• motivační, ubytovací, sociální stipendia


Jana Šťastná

studijní referentka, jana.stastna@savs.cz, +420 326 823 040

• péče o uchazeče o studium
• péče o studenty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu
• přihlášky ke studiu
• motivační program
• změna formy studia
• změna oboru studia
• zanechání studia
• zpracování žádostí v kontaktním centru 
• potvrzení o studiu

Mgr. Alena Bednárová

studijní referentka, alena.bednarova@savs.cz, +420 730 803 125

• koordinace studentských praxí
• uznávání předmětů
• organizace promocí, imatrikulací
• bakalářské práce
• zpracování žádostí v kontaktním centru 
• potvrzení o studiu
• administrativní podpora studijního oddělení


Ing. Zdenka Makaloušová

studijní referentka pobočky Praha, zdenka.makalousova@savs.cz +420 730 803 171

• péče o uchazeče o studium
• péče o studenty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu
• přihlášky ke studiu
• zpracování žádostí v kontaktním centru
• financování studia (splátkové kalendáře)
• administrativní podpora studijního oddělení
• změna formy studia
• elektronické žádosti
• potvrzení o studiu


Důležité informace pro studenty

Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy mohou studijní oddělení kontaktovat přes Kontaktní centrum Akademického informačního systému ŠKODA AUTO Vysoké školy. V Kontaktním centru podávají veškeré žádosti, které jsou označeny dle typu řešené problematiky. Pokud nenaleznete příslušný formulář, použijte „Obecný dotaz/žádost".

Studijní oddělení prosí o respektování úředních hodin, při řešení bezodkladné záležitosti nebo naléhavého problému je možné si sjednat telefonem nebo e-mailem individuální čas, kdy je možné se dostavit na studijní oddělení i mimo úřední hodiny.

Potvrzení o studiu studijní oddělení vydává studentům v den zápisu do 1. semestru, mimo tento termín je třeba si potvrzení vytisknout a přijít si nechat potvrdit. Tisk se provádí v informačním systému v Portále studenta přes ikonku Potvrzení o studiu, kde je dostupná česká i anglická verze.

Potvrzení o studiu je v informačním systému dostupné vždy jen na aktuální semestr. Potvrzení zpětně je k nalezení v informačním systému na dokumentovém serveru v sekci Studijní oddělní. Je třeba jej předvyplnit, kromě data od a do (vyplňuje studijní oddělení), a přijít si nechat potvrdit na studijní oddělení.

Nevíte si s něčím rady? Máte mezi sebou rozdílné informace? Informujte se osobně na studijním oddělení, kde vám poradí, jaká varianta řešení je ta správná.

Na studijním oddělení je umístěna lékárnička.