Menu
všechny programy
Studijní program Ekonomika a management

Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců

Titul

Ing.

Forma studia

prezenční i kombinované

Délka

2 roky (4 semestry)

Jazyk

český nebo anglický

Místo

Mladá Boleslav (ČJ, AJ)

Platnost akreditace

02.08.2023/akreditováno ACBSP

Základní informace o studiu

Specializace Řízení mezinárodních řetězců je součástí studijního programu Ekonomika a management. Propojuje nenovější trendy v oblasti managementu nákupu, výroby, logistiky a kvality se zvláštním důrazem na automobilový průmysl.
Podnětem pro vznik specializace byly konkrétní požadavky předních českých výrobců automobilového průmyslu v čele se společností ŠKODA AUTO a.s. Díky rozsáhlé spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s. se tak studenti seznámí s řešeními, která získala evropské uznání: logistický systém ŠKODA AUTO a.s., oceněný jako nejlepší evropský logistický projekt roku nebo závod ve Vrchlabí, který získal mezinárodní ocenění továrna roku.
Kvalitní akademický sbor školy realizuje nejenom výukovou a vědeckovýzkumnou činnost, ale řeší také řadu praktických projektů pro přední světové průmyslové společnosti a působí jako auditoři a znalci. Talentovaní studenti pak mají možnost se na řešení vědeckovýzkumných projektů a projektů pro přední průmyslové výrobce v České republice sami podílet.
Standardem je výuka formou manažerských her, navíc je možné absolvovat specializované předměty, vyučované v Lean centru, novém tréninkovém komplexu společnosti ŠKODA AUTO a.s. Kromě zvaných přednášek expertů z praxe si v oborových předmětech studenti mohou zvolit také čtyři předměty, ve kterých představí management nákupu, výroby, logistiky a kvality přímo manažeři ze společnosti ŠKODA AUTO a.s.
V rámci studia je rovněž možné získat certifikát Evropské logistické asociace cEJLog nebo odborný certifikát Logistický management pod záštitou České logistické asociace.

V rámci bloku povinně volitelných předmětů si studenti mohou zvolit šestitýdenní pracovní stáž. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.
Studenti mohou v rámci programu Erasmus+ strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy nebo v některém z podniků koncernu Volkswagen. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé programy mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako jsou Indie, Jižní Korea, Vietnam, Izrael či USA.
Mimo předmětů zaměřených na optimalizaci a simulaci výrobně-technologických systémů, progresivních metod přípravy a řízení výroby si studenti mohou zvolit předměty specificky zaměřené také na oblast informačních technologií.


Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent specializace Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců je vybaven nejenom hlubokými znalostmi managementu a technologií nákupu, výroby, logistiky a kvality, ale i praktickými dovednostmi a zkušenostmi, které získává v průběhu výuky, tvorby diplomové práce, ale rovněž podnikové praxe. Pro praxi si nejčastěji volí společnost ŠKODA AUTO a.s., jiné partnerské společnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus +.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jako specialisté a manažeři odborných útvarů, zejména pro automobilový, elektrotechnický a strojírenský průmysl.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:
specialista/manažer nákupu; specialista/manažer výroby a provozu; specialista/manažer logistiky, skladování a dopravy; specialista/manažer kvality; specialista/manažer distribuce; specialista řízení technologického vývoje a dalších.

Přihlášení ke studiu

Přihlásit se