Přijímací řízení

Podmínky přijetí ke studiu detailně upravuje interní předpis Rozhodnutí rektora k přijímacímu řízení, který naleznete zde
Rozhodnutí o přijetí ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí, nebo později samostatně.

Uchazeči do bakalářských i navazujících magisterských specializací jsou přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
ŠKODA AUTO Vysoká škola přijímá:

  • Elektronické přihlášky: Podat přihlášku
  • Papírové přihlášky (přihlášku spolu s potvrzení o platbě poplatku za přihlášku zasílejte na adresu školy nejpozději do dne uzávěrky přihlášek)