Menu

Přednášky v rámci předmětu Jazykový management

03.04.2023 Místo Na Karmeli 1457, online

V rámci předmětu JAZYKOVÝ MANAGEMENT si Vás dovolujeme pozvat na přednášku:

Jazykové právo ČR a EU: Vybrané příklady ze soudní praxe 

Přednášející: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.

Kdy: pondělí 3. dubna 2023 od 13:15 do 14:45

Kde: A 024 nebo Teams. 

  • Odkaz na schůzku v Teams najdete ZDE.

Medailonek lektora: 

PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.  je vedoucím oddělení germanistiky Ústavu germánských studií FF UK a členem týmu zabývajícího se výzkumem jazykového managementu. Vystudoval germanistiku a politologii na Filozofické fakultě UK a právo na Právnické fakultě UK. Ve své vědecké činnosti se zabývá strukturním popisem němčiny, výzkumem jazykové standardizace a jazykovým právem, zejména situací v zemích Evropské unie. Dále se věnuje otázkám postavením němčiny v České republice. V letech 2012–2021 působil několikrát jako zastupující profesor germanistické lingvistiky na Albert-Ludwigs-Universität ve Freiburgu im Breisgau.   

Texty PhDr. Mgr. Víta Dovalila, Ph.D.