Menu

Akreditace ACBSP

Accreditation Council for Business Schools and Programs je přední specializovaná akreditační společnost pro podnikohospodářsky zaměřené vzdělávání, která podporuje, oceňuje a odměňuje vynikající kvalitu vzdělávání. 

Škoda Auto Vysoká škola úspěšně prošla v roce 2014 akreditačním procesem americké asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs a získala tak prestižní akreditaci ACBSP studijních programů dle všech jejích standardů.

Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) je přední specializovaná akreditační společnost pro podnikohospodářsky zaměřené vzdělávání, která podporuje, oceňuje a odměňuje vynikající kvalitu vzdělávání. Společnost vyzdvihuje přednosti vynikající kvality vzdělávání a zdůrazňuje studentům, že je pro ně nezbytné naučit se, jak se učit.

ACBSP akredituje programy zaměřené na podnikání a účetnictví na bakalářském, magisterském a doktorském stupni po celém světě. ACBSP získala ocenění Rady pro akreditaci vyššího vzdělávání (CHEA – Council for Higher Education Accreditation) v roce 2001 a znovu v roce 2011 a byla první akreditační společností, která nabízí specializovanou akreditaci podnikově zaměřeného studia na všech stupních. ACBSP podporuje neustálé zlepšování a oceňuje vynikající kvalitu v rámci akreditace podnikově zaměřeného vzdělávání na celém světě.

Akreditační proces trvá nejméně 18 měsíců. Pokud škola není schopná akreditační proces ukončit do pěti let, pak je z posuzování vyřazena. Škoda Auto Vysoká škola byla přijata za člena ACBSP v listopadu 2012 a rozhodnutí o akreditaci bylo doručeno v listopadu 2014, proces akreditace tedy trval dva roky a patřil k historicky nejkratším. Rychlost procesu je dokladem vysokého stupně připravenosti Škoda Auto Vysoké školy dodržovat nejvyšší standardy kvalitního vysokoškolského vzdělání v globálním měřítku.

Akreditace ACBSP má jednoznačně pozitivní přínos pro studenty a absolventy Škoda Auto Vysoké školy, jejichž vzdělání díky ní dostává nový rozměr a otevírá jim tak cestu na další mimoevropské pracovní trhy.

„Škoda Auto Vysoká škola se vyznačuje fenomenální strategií, unikátními studijními programy s jasnou prostupností od bakalářského po magisterský stupeň studia, které jsou poskytovány týmem vysoce kvalifikovaných akademických pracovníků. Silné propojení s průmyslovou sférou představuje hlavní konkurenční výhodu Škoda Auto Vysoké školy.“ Dr. Farah Zakery, předsedkyně akreditační komise ACBSP Škoda Auto Vysoké školy.

štrach.jpg

Doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

programový ředitel MBA studia oficiální mentor i hodnotitel ACBSP již od roku 2010

štrach.jpg

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

prorektorka pro zahraniční vztahy Škoda Auto Vysoké školy, mentorka a hodnotitelka ACBSP od roku 2015