Menu

Akreditace CAMBAS

Hlavním cílem asociace CAMBAS (Česká asociace MBA škol) je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň MBA studia v České republice. 

V roce 2016 získala Škoda Auto Vysoká škola akreditaci České asociace MBA škol (CAMBAS). Akreditace umožňuje Škoda Auto Vysoké škole rozvíjet a vyučovat program celoživotního vzdělávání MBA.

Hlavním cílem asociace CAMBAS (Česká asociace MBA škol) je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň MBA studia v České republice. Založení asociace bylo akceptováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a bylo uznáno European Foundation for Management Development (EFMD) jako oficiální akreditační orgán v České republice. Akreditační kritéria CAMBAS jsou zaměřena na úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, stejně jako na učební prostředí, např. vybavení učeben, poskytování studijních materiálů a jiných učebních pomůcek. Pozornost je věnována i uplatnění absolventů MBA a jejich kariéře. Akreditace studijního programu CAMBAS je pro zájemce o studium MBA zárukou kvality při rozhodování, kterou školu si vybrat, stejně jako pro budoucí zaměstnavatele zárukou výběru kvalitních absolventů.